Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti ametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2015
Avaldamismärge:

Maksu- ja Tolliameti ametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord
[RTL 2007, 36, 631 - jõust. 15.06.2007]

Vastu võetud 26.04.2004 nr 97
RTL 2004, 50, 877
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2005RTL 2005, 69, 96501.07.2005
04.04.2007RTL 2007, 36, 63115.06.2007

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vormiriietuse kandjad

  Maksu- ja Tolliameti ametnikud, kes peavad teenistusülesannete täitmisel kandma «Tolliseaduse» § 21 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses toodud kirjeldusele vastavat vormiriietust, määrab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik käskkirjaga.
[RTL 2007, 36, 631 - jõust. 15.06.2007]

§ 2.  Vormiriietuse arvestuskaart

  (1) Vormiriietus antakse Maksu- ja Tolliameti ametnikule tasuta.
[RTL 2007, 36, 631 - jõust. 15.06.2007]

  (2) Vormiriietuse väljastamise kohta avatakse ametnikule isiklik arvestuskaart, kuhu märgitakse väljastatud vormiriietuse eseme nimetus ja arv, väljastamise kuupäev, kasutamise tähtaeg ning vormiriietuse saanud ametniku allkiri.

§ 3.  Vormiriietuse kandmise üldtingimused

  (1) Teenistuskohustuste täitmise ajal tuleb vormiriietust kanda vastavalt aastaajale ja töötingimustele.

  (2) Keelatud on koos vormiriietusega kanda nähtavale jäävaid riietusesemeid, mis ei kuulu vormiriietuse hulka.

  (3) Lipsu kandmine on meestele kohustuslik.
[RTL 2005, 69, 965 - jõust. 01.07.2005]

§ 4.  Vormiriietuse korrashoid

  Maksu- ja Tolliameti ametnik peab hoolitsema vormiriietuse korrashoiu eest omal kulul. Vormiriietus ei tohi teenistuskohustuste täitmise ajal olla määrdunud, katkine või kortsunud.
[RTL 2007, 36, 631 - jõust. 15.06.2007]

§ 5.  Vormiriietuse kandmise ja kasutamise keeld

  Maksu- ja Tolliameti ametnikul ei ole õigust talle väljastatud vormiriietust kanda teenistusest vabal ajal, seda võõrandada, anda kasutamiseks ega muuks otstarbeks teistele isikutele.
[RTL 2007, 36, 631 - jõust. 15.06.2007]

§ 6.  Vormiriietuse väljavahetamine

  Enne vormiriietuse eseme kasutamise tähtaja lõppemist on ametnikul õigus ese tasuta välja vahetada juhul, kui see on muutunud kasutamiskõlbmatuks teenistuskohustusi täites.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

/otsingu_soovitused.json