Teksti suurus:

Harjumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 38, 657

Harjumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 02.05.2007 nr 30

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 6 alusel.

Seoses Harjumaal kaitstavate looduse üksikobjektide hävimisega ning nende looduskaitseliste väärtuste kadumisega:

1) tunnistada kehtetuks Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 «Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide, ja põliste puude nimekirja kinnitamisest» lisa 1 «Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude ja kivikülvide loetelu» punkt 38, millega võeti kaitse alla Naissaare hiidrahn, ning lisa 2 «Riikliku looduskaitse alla võetud põliste puude nimestik» punkt 56, millega võeti kaitse alla Sillaotsa haab; punkt 57, millega võeti kaitse alla Liiapeksi kadakad, ja punkt 61, millega võeti kaitse alla Väljaku kadakas;

2) tunnistada kehtetuks Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a üldkohustusliku otsuse nr 3 «Looduskaitse ja kultuurimälestusmärkide säilivuse kindlustamisest Harju rajoonis» lisa 1 «Riikliku looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide loetelu Harju rajoonis» Jõelähtme külanõukogu objektide loetelu punkt 4, millega võeti kaitse alla Järsi pärn;

3) tunnistada kehtetuks Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsuse nr 205 «Riikliku looduskaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest» lisa 1 «Riikliku looduskaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega objektide loetelu» punkt 2, millega võeti kaitse alla Priske tamm;

4) tunnistada kehtetuks Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 1966. a 30. aprilli käskkirja nr 84 «Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades» lisa 3 «Looduskaitse alla võetavate vabariikliku tähtsusega objektide loetelu» alapeatüki «Põlised puud» punkt 339, millega võeti kaitse alla Muraste sanglepad; punkt 341, millega võeti kaitse alla Lendermaa ussikuusk, ning punkt 389, millega võeti kaitse alla Must pappel Kaasani kiriku juures;

5) tunnistada kehtetuks Eesti NSV Harju Rajooni RSN Täitevkomitee 24. veebruari 1981. a otsuse nr 21 lisa 5 «Harju rajooni looduskaitsealused põlispuud ja rändrahnud» punkt 18, millega võeti kaitse alla Kooli pihlakas.

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json