Teksti suurus:

Rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 41, 704

Rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 04.05.2007 nr 32

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1, «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 41 lõike 2, § 42 lõike 4, § 45 lõike 10, § 791 lõike 4, «Maksukorralduse seaduse» § 54 lõike 3 ja «Tolliseaduse» § 36 lõike 2 alusel.

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruses nr 149 «Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri» (RTL 2003, 2, 4; 2004, 131, 2022), rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 26 «Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikaubaga keelatud toimingute loetelu» (RTL 2003, 31, 461), rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 49 «Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord» (RTL 2004, 44, 732), rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 61 «Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ja nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed» (RTL 2004, 44, 744), rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 86 «Tolliteenuse kulude arvutamise ja tolliteenuse eest tasumise kord» (RTL 2004, 50, 866) ja rahandusministri 4. mai 2004. a määruses nr 103 «Euroopa Komisjoni määrustega nr 2719/92/EMÜ ja nr 3649/92/EMÜ kehtestatud saatelehtede liikumise ja täitmise täpsustatud kord» (RTL 2004, 60, 1013; 2005, 126, 1990) tehakse järgmine muudatus:

sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes asendatakse sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json