Teksti suurus:

Keskkonnaministri 7. oktoobri 2004. a määruse nr 126 “Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 40, 686

Keskkonnaministri 7. oktoobri 2004. a määruse nr 126 “Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri” muutmine

Vastu võetud 04.05.2007 nr 34

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 57 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 7. oktoobri 2004. a määruses nr 126 «Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri» (RTL 2004, 134, 2076; 53, 373) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse selliste võõrliikide nimekiri, mille elusate isendite toomine Eestisse on keelatud.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 3–13 järgmises sõnastuses:

« 3) Acroptilon repens – roomav akroptilon, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
4) Ambrosia spp. – perekond ambroosia kõik liigid, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
5) Bidens frondosa – ameerika ruse, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
6) Impatiens glandulifera – verev lemmalts, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
7) Solidago canadensis – kanada kuldvits, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
8) Solidago gigantea – sügis-kuldvits, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
9) Reynoutria japonica (sün. Fallopia japonica, Polygonum cuspidatum) – vooljas pargitatar (vooljas kirburohi), mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
10) Reynoutria sachalinensis (sün. Fallopia sachalinensis, Polygonum sachalinense) – sahhalini pargitatar (sahhalini kirburohi), mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
11) Reynoutria x bohemica – voolja ja sahhalini pargitatra hübriid, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
12) Egeria densa – tihe jõgikatk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
13) Elodea nuttallii, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51.»;

3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktidega 13–23 järgmises sõnastuses:

« 13) Umbra pygmaea – kääbus-koerkala, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
14) Pseudorasbora parva – ebarasboora, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
15) Opsariichthys uncirostris – sälkmokk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
16) Ameiurus nebulosus – pruun kärpsäga, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
17) Ameiurus melas – must kärpsäga, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
18) Lepomis auritus – punakõht-päikeseahven, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
19) Lepomis gibbosus – harilik päikeseahven, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
20) Lepomis macrochirus, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
21) Perccottus glenii – kaugida unimudil, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
22) Neogobius fluviatilis – jõe-uusmudil, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
23) Neogobius gymnotrachelus, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90.»

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json