Teksti suurus:

Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri

Vastu võetud 07.10.2004 nr 126
RTL 2004, 134, 2076
jõustumine 22.10.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.05.2007RTL 2007, 40, 68614.05.2007

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse » § 57 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse selliste võõrliikide nimekiri, mille elusate isendite toomine Eestisse on keelatud.
[RTL 2007, 40, 686 - jõust. 14.05.2007]

§ 2.  Looduslikku tasakaalu ohustavad taimeliigid

  Looduslikku tasakaalu ohustavad taimed on:
  1) Heracleum mantegazzianum – hiid-karuputk, mille Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
  2) Heracleum sosnowskyi – Sosnovski karuputk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51
  3) Acroptilon repens – roomav akroptilon, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
  4) Ambrosia spp. – perekond ambroosia kõik liigid, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
  5) Bidens frondosa – ameerika ruse, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
  6) Impatiens glandulifera – verev lemmalts, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
  7) Solidago canadensis – kanada kuldvits, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
  8) Solidago gigantea – sügis-kuldvits, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
  9) Reynoutria japonica(sün. Fallopia japonicaPolygonum cuspidatum) - vooljas pargitatar (vooljas kirburohi), mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
  10) Reynoutria sachalinensis(sün. Fallopia sachalinensisPolygonum sachalinense) - sahhalini pargitatar (sahhalini kirburohi), mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
  11) Reynoutria x bohemica -voolja ja sahhalini pargitatra hübriid, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
  12) Egeria densa – tihe jõgikatk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
  13) Elodea nuttallii, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51.
[RTL 2007, 40, 686 - jõust. 14.05.2007]

§ 3.  Looduslikku tasakaalu ohustavad loomaliigid

  (1) Looduslikku tasakaalu ohustavad selgroogsed loomad on:
  1) Castor canadensis – kanada kobras, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  2) Cervus nippon – tähnikhirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  3) Dama dama – kabehirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  4) Lutra canadensis – kanada saarmas, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  5) Mustela vison – ameerika naarits ehk mink, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  6) Nyctereutes procyonoides – kährikkoer, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  7) Odocoileus virginianus – valgesaba-pampahirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90);
  8) Ondatra zibethicus – ondatra, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  9) Oryctolagus cuniculus – küülik (looduslik vorm), mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  10) Ovis ammon – muflon, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  11) Sciurus carolinensis – hall orav, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 1990;
  12) Oxyura jamaicensis – valgepõsk-händpart, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 39 90;
  13) Umbra pygmaea - kääbus-koerkala, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  14) Pseudorasbora parva – ebarasboora, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  15) Opsariichthys uncirostris – sälkmokk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  16) Ameiurus nebulosus - pruun kärpsäga, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  17) Ameiurus melas - must kärpsäga, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  18) Lepomis auritus – punakõht-päikeseahven, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  19) Lepomis gibbosus - harilik päikeseahven, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  20) Lepomis macrochirus, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  21) Perccottus glenii - kaugida unimudil, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  22) Neogobius fluviatilis - jõe-uusmudil, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
  23) Neogobius gymnotrachelus, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90.
[RTL 2007, 40, 686 - jõust. 14.05.2007]

  (2) Looduslikku tasakaalu ohustavad selgrootud loomad on:
  1) Astacus leptodactylus – kitsasõraline vähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
  2) Orconectes limosus – ogapõskne vähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
  3) Pacifascatus leniusculus – signaalvähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
  4) Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens – kollane kartuli-kiduuss, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 20 00;
  5) Bursaphelenchus xylopilus (Steiner ja Buhrer) – männi-laguuss, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 20 00;
  6) Hyphantria cunea Drury – ameerika valgekaruslane, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 90 00;
  7) Megachile rotundata (Fabricius) (syn. Apis pacifica Panzer), mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 90 00.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määruse § 3 lõike 1 punktid 5 ja 6 jõustuvad 1. jaanuaril 2006. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json