Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 41, 694

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 08.05.2007 nr 25

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» § 1391 lõike 1 alusel.

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2007, 36, 628) lisa nr 17 punktis 2.7 asendatakse sõnad «10%…200% reservkapitali suurusest» sõnadega «10%…200% osakapitali suurusest».

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json