Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määruse nr 250 “Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 37, 256

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määruse nr 250 “Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 10.05.2007 nr 143

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 11 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määrust nr 250 «Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 56, 424) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõnad «Lõike 1 punktides 2–4» sõnadega «Lõike 1 punktides 2 ja 3».

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Helir-Valdor SEEDER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json