Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 “Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 38, 264

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 “Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused” muutmine

Vastu võetud 17.05.2007 nr 144

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 39 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruses nr 214 «Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused» (RT I 2004, 49, 346; 2005, 23, 175) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Läti Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 800 krooni. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, antiikesemetelt ja kunstiteostelt. Autokütuselt, üüri-, rendi-, turva-, side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.»;

2) määrust täiendatakse paragrahvidega 162–164 järgmises sõnastuses:

« § 162. Käibemaksu tagastamine Portugali Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

(1) Portugali Vabariigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 4200 krooni.

(2) Portugali Vabariigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 4200 krooni. Käibemaksu ei tagastata veelt, gaasilt, elektrienergialt, telefonilt, toiduainetelt, jookidelt, hotelliteenustelt ja remonditöödelt. Autokütuselt, tubakalt ja alkoholilt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

§ 163. Käibemaksu tagastamine Valgevene Vabariigi Peakonsulaadile ning peakonsulaadi diplomaatidele ja haldustöötajatele

Valgevene Vabariigi Peakonsulaadile ning peakonsulaadi diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt.

§ 164. Käibemaksu tagastamine Türgi Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

(1) Türgi Vabariigi Suursaatkonnale ei tagastata käibemaksu toidukaupadelt, alkoholilt ja tubakalt.

(2) Türgi Vabariigi Suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 500 krooni.».

Peaminister Andrus ANSIP

Välisminister Urmas PAET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json