Teksti suurus:

Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määruse nr 80 “Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 45, 771

Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määruse nr 80 “Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” muutmine

Vastu võetud 24.05.2007 nr 81

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 64 lõike 5 ja § 65 lõike 5 alusel.

Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrust nr 80 «Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded» (RTL 2006, 54, 982) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «mis on toodetud koekultuurmeetodil ning»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna «tootmise» sõnaga «mikropaljundamise»;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) mikrotaimede ja mikropaljundatud paljundusmaterjali pakendamine ja vedu;»;

4) paragrahvi 5 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «koekultuurmeetodil toodetud»;

5) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «väliskeskkonna tingimustega» sõnaga «avamaal,»;

6) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «Sertifitseeritava» sõnaga «mikropaljundatud» ja pärast sõnu «väliskeskkonna tingimustega» sõnaga «üksnes»;

7) paragrahvi 6 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sertifitseeritava mikropaljundatud paljundusmaterjali ja kartulitaimede tootmiseks ette nähtud mikrotaimede kohandamisel väliskeskkonna tingimustega:»;

8) paragrahvi 7 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Sertifitseeritava mikropaljundatud paljundusmaterjali ja kartulitaimede tootmiseks ette nähtud mikrotaimede sordiehtsuse kontrollimiseks istutab tarnija, kes need mikrotaimed tootis, iga toodetava aiakultuuri sordi ja kartuliklooni kohta avamaale kakskümmend mikropaljundatud taime.»;

9) paragrahvi 8 punktist 1 jäetakse välja sõnad «ja mikrotaimede».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json