Teksti suurus:

Jõgeva, Sadala, Torma ja Vaimastvere jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 47, 831

Jõgeva, Sadala, Torma ja Vaimastvere jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine1

Vastu võetud 29.05.2007 nr 37

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 ja § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. Jõgeva jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Jõgeva jahipiirkonna pindala on 21 810 hektarit.

(2) Jõgeva jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Jõgeva jahipiirkonna piir läheb Laiuse metskonna kvartali VZ176 loodenurgast mööda Laiuse metskonna kvartalite VZ176, VZ177 ja VZ178 põhja- ning kvartali VZ170 idasihti Ahtme–Paide kõrgepingeliini trassini; sealt mööda kõrgepingeliini trassi Vägeva–Jõgeva maanteeni ning mööda Vägeva–Jõgeva maanteed Aru II kinnistu lõunapiirini, jätkudes mööda Aru II kinnistu lõunapiiri Laiuse metskonna kvartali VZ189 loodenurgani; edasi mööda Laiuse metskonna kvartalite VZ189, VZ190, VZ191, VZ192, VZ193 ja VZ194 lõunasihti Paduvere ojani; sealt mööda Paduvere oja Tallinna–Tartu raudteeni ning mööda raudteed Mäe sihini; siitpeale mööda Mäe sihti Uueturu sihini ning mööda Uueturu sihti Laiuse metskonna kvartali VZ072 loodenurgani; sealt mööda Laiuse metskonna kvartalite VZ072 ja VZ073 põhjasihti Väljotsa sihini ning mööda Väljaotsa sihti Villakvere uudismaa läänepoolse piirdekraavini, jätkudes mööda Villakvere uudismaa lääne- ja lõunapoolset piirdekraavi Rakvere–Jõgeva gaasitrassini; seejärel mööda Rakvere–Jõgeva gaasitrassi Kokametsa sihini ning mööda Kokametsa sihti Tõntsuotsa sihini; edasi mööda Tõntsuotsa sihti Paasvere metskonna kvartali WT230 edelanurgani; sealt mööda Paasvere metskonna kvartal WT230 lõuna- ja idasihti Koila peakraavini; edasi mööda Koila peakraavi tema suudmeni Pedja jões, jätkudes mööda Pedja jõge Pihkva–Rakvere vana gaasitrassini ning mööda gaasitrassi Kuremaa–Jõgeva maanteeni; siis mööda Kuremaa–Jõgeva maanteed Palamuse–Jõgeva maanteeni; teeristist mööda Palamuse ja Jõgeva valla vahelist piiri Kuremaa järve põhjakaldani; sealt mõttelise sirgena üle järve keskpunkti Järveotsa tee ning Jõgeva ja Palamuse valla vahelist piiri ühendava mõttelise sirgeni, jätkudes mööda mõttelist sirget Järveotsa teeni; siitpeale mööda Järveotsa teed Palamuse–Kuremaa maanteeni; teeristist mööda Palamuse–Kuremaa maanteed Änkkülani; Änkkülast mööda Patjala–Änkküla teed maaparandusobjekti teeni ning mööda maaparandusobjekti teed Kassinurme–Patjala–Kolluka teeni; edasi mööda Kassinurme–Patjala–Kolluka teed Rannamäe teeni; teeristist mööda Rannamäe teed Kaarepere–Palamuse maanteeni; sealt mööda Kaarepere–Palamuse maanteed Jõgeva–Tartu maanteeni ning mööda Jõgeva–Tartu maanteed Painküla sillani Pedja jõel; siitpeale mööda Pedja jõge Härjanurme sillani; Härjanurme sillalt mööda külavaheteed Puurmani–Jõgeva maanteeni ning mööda Puurmani–Jõgeva maanteed Jõgeva–Saduküla–Pikknurme maanteeni; teeristist mööda Jõgeva–Saduküla–Pikknurme maanteed Kaave jõeni, jätkudes mööda Kaave jõge Laiuse metskonna kvartali VZ180 läänesihini ning mööda Laiuse metskonna kvartalite VZ180 ja VZ176 läänesihti kvartali VZ176 loodenurgani.

§ 2. Sadala jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Sadala jahipiirkonna pindala on 12 860 hektarit.

(2) Sadala jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Sadala jahipiirkonna piir läheb Topi kinnistu lõunasihi ja Koila–Källoja tee ristumiskohast mööda Topi kinnistu lõunasihti Kangrumetsa sihini, jätkudes mööda Kangrumetsa sihti Laanemetsa kinnistu lõunasihini ning mööda Laanemetsa kinnistu lõunasihti Andrese sihini; edasi mööda Andrese sihti Kangrovälja sihini ning mööda Kangrovälja sihti Kerro sihini; seejärel mööda Kerro sihti Simuna–Sadala maanteeni ning mööda Simuna–Sadala maanteed Allikakaela sihini; sealt mööda Allikakaela sihti Kerro sihini, jätkudes mööda Kerro sihti Käru peakraavini ning mööda Käru peakraavi Pedja jõeni; siis mööda Pedja jõge Laiuse metskonna kvartali LA001 loodenurgani; edasi mööda Laiuse metskonna kvartali LA001 idasihti Triigi metskonna kvartali WT229 loodenurgani; sealt mööda Triigi metskonna kvartali WT229 läänesihti Ollisaare sihini, jätkudes mööda Ollisaare sihti Imukvere jõeni ning mööda Imukvere jõge Kroonu sihini; seejärel mööda Kroonu sihti Kroonu kraavini ning mööda Kroonu kraavi Piiri sihini; siitpeale mööda Piiri sihti Laiuse metskonna kvartali LA046 loodenurgas asuva Kilbavere–Jaanimetsa–Vaia teeni; seejärel mööda Kilbavere–Jaanimetsa–Vaia teed Oti–Tähkvere maanteeni ning mööda Oti–Tähkvere maanteed Lilastvere–Tähkvere–Sadala maanteeni; teeristist mööda Lilastvere–Tähkvere–
Sadala maanteed Ahtme–Paide kõrgepingeliini trassini, jätkudes mööda kõrgepingeliini trassi Vaiatu–Sadala maanteeni ning mööda Vaiatu–Sadala maanteed Litsemaa teeni; teeristist mööda Litsemaa teed Jõgeva–Mustvee maanteeni ning mööda Jõgeva–Mustvee maanteed Kantküla–Rääbise maanteeni; seejärel mööda Kantküla–Rääbise maanteed Iravere teeni; teeristist mööda Iravere teed Torma ja Jõgeva valla vahelise piirini, jätkudes mööda valdade vahelist piiri Tamme turbateeni ning mööda Tamme turbateed Pedja jõeni; siitpeale mööda Pedja jõge Koila–Källoja teeni ning mööda Koila–Källoja teed Topi kinnistu lõunasihini.

§ 3. Torma jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Torma jahipiirkonna pindala on 20 195 hektarit.

(2) Torma jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Torma jahipiirkonna piir läheb Laiuse metskonna kvartali LA046 loodenurgast mööda Piiri sihti Venevere–Sadala maanteeni, jätkudes mööda Venevere–Sadala maanteed Rajametsa teeni; seejärel mööda Rajametsa teed Raja teeni ning mööda Raja teed Mustvee jõeni; edasi mööda Mustvee jõge Kõrvemetsa sihini, jätkudes mööda Kõrvemetsa sihti Kolgametsa teeni; sealt mööda Kolgametsa teed Rakvere–Luige maanteeni; teeristist mööda Rakvere–Luige maanteed Narva–Jõgeva kõrgepingeliini trassini; siis mööda kõrgepingeliini trassi Linnanõmme ojani ning mööda Linnanõmme oja Vilusi kraavini; siitpeale mööda Vilusi kraavi Sonda–Avinurme–Mustvee endise raudteeni, jätkudes mööda Sonda–Avinurme–Mustvee endist raudteed Piiroja kraavini ning mööda Piiroja kraavi Kopliranna kinnistu läänepiirini; sealt mööda Kopliranna kinnistu läänepiiri Mustvee linna piirini, jätkudes mööda Mustvee linna piiri Mustvee jõeni ning mööda Mustvee jõge Mustvee–Jõgeva kõrgepingeliini trassini; seejärel mööda Mustvee–Jõgeva kõrgepingeliini trassi Ahtme–Tartu kõrgepingeliini trassini; edasi mööda Ahtme–Tartu kõrgepingeliini trassi Torma ja Saare valla vahelise piirini; siis mööda valdade vahelist piiri Kullavere jõeni ning mööda Kullavere jõge Imukvere ojani, jätkudes mööda Imukvere oja Imukvere külani; seejärel mööda Imukvere–Rääbise teed Rääbise–Kivijärve maanteeni; teeristist mööda Rääbise–Kivijärve maanteed Kivijärve suunas Torma ja Jõgeva valla vahelise piirini, jätkudes mööda valdade vahelist piiri Iravere teeni ning mööda Iravere teed Rääbise–Kantküla maanteeni; siis mööda Rääbise–Kantküla maanteed Kantkülani; Kantkülast mööda Jõgeva–Mustvee maanteed Litsemaa teeni ning mööda Litsemaa teed Vaiatu–Sadala maanteeni; siitpeale mööda Vaiatu–Sadala maanteed Ahtme–Paide kõrgepingeliini trassini ning mööda kõrgepingeliini trassi Lilastvere–Tähkvere–Sadala maanteeni; edasi mööda Lilastvere–Tähkvere–Sadala maanteed Oti–Tähkvere maanteeni; siis mööda Oti–
Tähkvere maanteed Kilbavere–Jaanimetsa–Veia teeni, jätkudes mööda Kilbavere–Jaanimetsa–Veia teed Laiuse metskonna kvartali LA046 loodenurgani.

§ 4. Vaimastvere jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Vaimastvere jahipiirkonna pindala on 7490 hektarit.

(2) Vaimastvere jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Vaimastvere jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Tartu raudtee ja Külaotsa tee ristumiskohast mööda Tallinna–Tartu raudteed Tartu suunas Paduvere ojani, jätkudes mööda Paduvere oja Laiuse metskonna kvartali VZ194 idasihini; edasi mööda Laiuse metskonna kvartalite VZ194, VZ193, VZ192, VZ191, VZ190 ja VZ189 lõunasihti Aru II kinnistu kagunurgani; edasi mööda Aru II kinnistu lõunapiiri Jõgeva–Vägeva maanteeni ning mööda Jõgeva–Vägeva maanteed Ahtme–Paide kõrgepingeliini trassini; seejärel mööda kõrgepingeliini trassi Laiuse metskonna kvartali VZ170 kirdenurgani; sealt mööda kvartali VZ170 idasihti sama kvartali kagunurka; siis mööda Laiuse metskonna kvartalite VZ178, VZ177 ja VZ176 lõuna- ning Põltsamaa metskonna kvartalite PM089, PM088 ja PM085 ida-, kvartali PM078 ida- ja kvartalite PM079 ja PM080 põhjasihti Põltsamaa metskonna kvartali PM072 kagunurka; siitpeale mööda kvartali PM072 lõuna-, ida- ja põhjasihti kvartali PM062 kagunurgani; edasi mööda Põltsamaa metskonna kvartalite PM062, PM049 ja PM042 ida- ning kvartali PM042 põhjasihti Laiuse metskonna kvartali VZ056 kagunurgani; see järel mööda Laiuse metskonna kvartali VZ056 ida- ja kvartali VZ057 lõuna- ja idasihti kvartali VZ062 läänesihini, jätkudes mööda kvartali VZ062 lääne- ja lõunasihti kvartali VZ063 lõunanurgani; siitpeale mööda kvartalite VZ063 ja VZ064 kagusihti kvartali VZ065 edelanurgani; edasi mööda kvartali VZ065 lõuna-, ida- ja põhjasihti kvartali VZ069 edelanurgani; siis mööda kvartalite VZ069 ja VZ066 läänesihti Laiuse metskonna kvartali VZ046 lõunasihini, jätkudes mööda Laiuse metskonna kvartalite VZ046, VZ047, VZ048 ja VZ049 lõunasihti Külaotsa teeni ning mööda Külaotsa teed Tallinna–Tartu raudteeni.

§ 5. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja

Jõgeva, Sadala, Torma ja Vaimastvere jahipiirkonna kasutusõiguse loa annab Jõgevamaa Keskkonnateenistus.

§ 6. Rakendussäte

(1) Keskkonnaministri 14. juuni 2001. a määrus nr 31 «Jõgeva maakonna rendijahipiirkondade ümberkorraldamine» (RTL 2001, 75, 1013) § 1 punktid 2 ja 10–12 ning § 2 punktid 2 ja 10–12 tunnistatakse kehtetuks.

1 Jõgeva, Sadala, Torma ja Vaimastvere jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 14. juuni 2001. a määrusega nr 31 «Jõgeva maakonna rendijahipiirkondade ümberkorraldamine» moodustatud Jõgeva, Sadala, Torma ja Vaimastvere rendijahipiirkonna baasil.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json