Teksti suurus:

Ambla, Järva-Jaani, Koeru ja Lehtse jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 47, 833

Ambla, Järva-Jaani, Koeru ja Lehtse jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Vastu võetud 29.05.2007 nr 39

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 ja § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. Ambla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Ambla jahipiirkonna pindala on 14 160 hektarit.

(2) Ambla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Ambla jahipiirkonna piir läheb Aegviidu–Paide maantee ja põlluvahetee ristumiskohast Uuemardi talu juures mööda põlluvaheteed Lambalauda teeni, jätkudes mööda Lambalauda teed Sipelga surnuaia teeni ning mööda Sipelga surnuaia teed Ambla–Käravete maanteeni; sealt mööda Ambla–Käravete maanteed Rakvere–Pärnu maanteeni; teeristist mööda Rakvere–Pärnu maanteed Ambla valla piirini ning mööda Ambla valla piiri Kuru põlluvaheteeni, jätkudes mööda Kuru põlluvaheteed Kuru maanteeni; siis mööda Kuru maanteed Ambla valla piirini ning mööda Ambla valla piiri Kungla põlluvaheteeni; seejärel mööda Kungla põlluvaheteed Ambla–Tamsalu maanteeni, jätkudes mööda Ambla–Tamsalu maanteed Koigi–Tapa maanteeni; teeristist mööda Koigi–Tapa maanteed Pihlaka teeni ning mööda Pihlaka teed Rava metskonna kvartali RA187 loodesihini; sealt mööda Rava metskonna kvartali RA187 loode- ja kvartali RA188 loode- ja põhjasihti ning kvartali RA189 kirdesihti Ambla–Tamsalu maanteeni; siis mööda Ambla–Tamsalu maanteed Rava metskonna kvartali RA193 idasihini ning mööda Rava metskonna kvartalite RA193 ja RA195 idasihti Einmani sihini, jätkudes mööda Einmani sihti Metsavahi sihini ning mööda Metsavahi sihti Kosletski teeni; edasi mööda Kosletski teed Liivaku–Vajangu teeni; siitpeale mööda Liivaku–Vajangu teed Võhmuta Ambla maanteeni; teeristist mööda Võhmuta–Ambla maanteed Roosna–Aravete maanteeni ning mööda Roosna–Aravete maanteed Rava teeni; teeristist mööda Rava teed Järva-Jaani–
Aravete maanteeni; siit mööda Järva-Jaani–Aravete maanteed Albu–Aravete maanteeni, jätkudes mööda Albu–Aravete maanteed Käravete–Sääsküla teeni ning mööda Käravete–Sääsküla teed Sääsküla ojani; edasi mööda Sääsküla oja Annistemõisa kraavini, jätkudes mööda Annistemõisa kraavi Annistemõisa sihini ning mööda Annistemõisa sihti kõrgepingeliini trassini; seejärel mööda kõrgepingeliini trassi Ristkase teeni ning mööda Ristkase teed Ambla valla piirini; jätkudes mööda Ambla valla piiri Aegviidu–Paide maanteeni ning mööda Aegviidu–Paide maanteed põlluvaheteeni Uuemardi talu juures.

§ 2. Järva-Jaani jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Järva-Jaani jahipiirkonna pindala on 13 290 hektarit.

(2) Järva-Jaani jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Järva-Jaani jahipiirkonna piir läheb Järva-Jaani–Seidla maantee ja Orgmetsa tee ristumiskohast mööda Orgmetsa teed Aravete–Järva-Jaani maanteeni, jätkudes mööda Aravete–Järva-Jaani maanteed Rava teeni; teeristist mööda Rava teed Aravete–Roosna maanteeni ning siis mööda Aravete–Roosna maanteed Ambla–Võhmuta maanteeni; seejärel mööda Ambla–Võhmuta maanteed Järva-Jaani–Tamsalu maanteeni ning mööda Järva-Jaani–Tamsalu maanteed Võhmuta–
Karinu maanteeni; edasi mööda Võhmuta–Karinu maanteed Karinu–Ebavere maanteeni, jätkudes mööda Karinu–Ebavere maanteed Altrahva teeni ning mööda Altrahva teed Rava metskonna kvartali HU001 põhjasihini; siitpeale mööda kvartalite HU001 ja HU002 põhjasihti kvartali HU002 idasihini; siis mööda kvartali HU002 idasihti Vaoäärse kinnistu läänepiirini ning mööda Vaoäärse kinnistu läänepiiri Metsaääre kinnistu läänepiirini; sealt mööda Metsaääre kinnistu läänepiiri Karjalaski kinnistu läänepiirini, jätkudes mööda Karjalaski kinnistu läänepiiri Järva-Jaani valla piirini; edasi mööda Järva-Jaani valla piiri Järva-Jaani–Peetri maanteeni; sealt mööda Järva-Jaani–Peetri maanteed Pikamäe talu teeni; teeristist mööda Pikamäe talu teed Rava metskonna kvartali PD151 idasihini, jätkudes mööda kvartalite PD151 ida-, PD150 ja PD143 põhjasihti Järva-Jaani–Kodasema maanteeni ning mööda Järva-Jaani–Kodasema maanteed Reinu Nurga talu teeni; teeristist mööda Reinu Nurga talu teed Järva-Jaani valla piirini ning mööda Järva-Jaani valla piiri kruusakarjääri teeni; seejärel mööda kruusakarjääri teed Järva-Jaani–Seidla maanteeni, jätkudes mööda Järva-Jaani–Seidla maanteed Orgmetsa teeni.

§ 3. Koeru jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Koeru jahipiirkonna pindala on 21 865 hektarit.

(2) Koeru jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Koeru jahijahipiirkonna piir läheb Koeru valla piiri ja Järva-Jaani–Peetri maantee ristumiskohast mööda Koeru valla piiri Puhmu sihini ning mööda Puhmu sihti Tammevälja kinnistu lõunapiirini, jätkudes mööda Tammevälja kinnistu lõunapiiri Pikevere–Puhmu maanteeni; sealt mööda Pikevere–Puhmu maanteed Kapu–Rakke maanteeni ning mööda Kapu–Rakke maanteed Varangu jõeni; siis mööda Varangu jõge Ao–Vahuküla maanteeni; edasi mööda Ao–Vahuküla maanteed Lahu teeni, jätkudes mööda Lahu teed Aravete–Jõgeva maanteeni ning mööda Aravete–Jõgeva maanteed Piibe–Lahu maanteeni; teeristist mööda Piibe–Lahu maanteed Piibe–Preedi maanteeni ning mööda Piibe–Preedi maanteed Vilba teeni; edasi mööda Vilba teed Põltsamaa jõeni ning mööda Põltsamaa jõge Rava metskonna kvartali HU309 idasihini, jätkudes mööda Rava metskonna kvartali HU309 ida-, põhja- ja läänesihti Värdi kinnistu lõunasihini; sealt mööda Värdi, Abrami, Meistri, Hansu ja Järviku kinnistute lõunasihti Preedi jõeni, jätkudes mööda Preedi jõge Vardja endise veskini; seejärel mööda Vardja teed Nipi kinnistu kagunurgani; siis mööda Nipi, Abrami ja Rästiku kinnistu lõunasihti Laanepõllu kinnistu kirdenurgani ning mööda Laanepõllu kinnistu põhjapiiri Rava metskonna kvartali HU329 kirdenurgani, jätkudes mööda Rava metskonna kvartali HU329 põhja- ja läänesihti Seljmäe kinnistu idanurgani; sealt mööda Seljamäe kinnistu kagusihti Rõhu peakraavini ning mööda Rõhu peakraavi Ale sihini; edasi mööda Ale sihti Nuka sihini ning mööda Nuka sihti Rõuemäe kinnistu kagunurgani; siitpeale mööda Rõuemäe ja Söeaugu kinnistu lõunasihti Oostriku jõeni; sealt mööda Oostriku jõge Rõhu–Norra maanteeni, jätkudes mööda Rõhu–Norra maanteed Rava metskonna kvartali HU095 kirdenurgani; siis mööda Rava metskonna kvartali HU095 põhjasihti Norra ojani ning mööda Norra oja Allika kinnistu põhjasihini, jätkudes mööda Allika kinnistu põhjasihti Vao peakraavini ning mööda Vao peakraavi Naela kinnistu kagunurgani; seejärel mööda Naela kinnistu lõunasihti Prääma kraavini ning mööda Prääma kraavi Prääma kinnistu lõunasihini; edasi mööda Prääma kinnistu lõunasihti Metsanurga kinnistu kagunurgani, jätkudes mööda Metsanurga kinnistu lõuna- ja läänesihti Tamme teeni ning mööda Tamme teed Rava metskonna kvartali HU302 põhjasihini; edasi mööda Rava metskonna kvartalite HU302 ja HU301 põhjasihti kvartalit HU301 poolitava läänepoolse kraavini ning mööda seda kraavi Koidu-Reinu kinnistu idapiirini; sealt mööda Koidu-Reinu kinnistu idasihti Koidu kinnistu kirdenurgani, jätkudes mööda Koidu kinnistu idapiiri Puna kinnistu loodenurgani ning mööda Puna, Varju, Punametsa, Sääse, Lepikusauna, Kükita ja Tooma kinnistu põhjasihti Rava metskonna kvartali HU306 läänesihini; siis mööda Rava metskonna kvartali HU306 läänesihti Rava metskonna kvartali HU314 loodenurgani; edasi mööda Rava metskonna kvartali HU314 läänesihti kvartali HU316 läänenurgani, jätkudes mööda Rava metskonna kvartali HU316 läänesihti kvartali HU319 loodenurgani; sealt mööda Rava metskonna kvartali HU319 lääne- ja lõunasihti Rava metskonna kvartali HU320 edelanurgani; siitpeale mööda kvartalite HU320 ja HU321 lõunasihti Preedi jõeni ning mööda Preedi jõge Käpa kinnistu kirdenurgani; siis mööda Käpa kinnistu idapiiri Räägumetsa kinnistu kirdenurgani, jätkudes mööda Räägumetsa kinnistu idapiiri Kitse sihini ning mööda Kitse sihti Põltsamaa metskonna kvartali PM001 loodenurgani; seejärel mööda Põltsamaa metskonna kvartalite PM001 ja PM002 läänesihti Räägumetsa kinnistu idapiirini ning mööda Räägumetsa kinnistu ida- ja lõunapiiri Piiri kraavini; edasi mööda Piiri kraavi Põltsamaa jõeni ning mööda Põltsamaa jõge Võllinge oja suudmeni Põltsamaa jões; Võllinge oja suudmest mööda Võllinge oja Rava metskonna kvartali HU137 lõunanurgani; sealt mööda kvartalite HU137, HU136, HU135, HU134, HU133, HU132, HU131 ja HU130 edela- ning kvartalite HU129, HU116 ja HU115 idasihti Koeru valla piirini, jätkudes mööda Koeru valla piiri Müüsleri–Valila teeni ning mööda Müüsleri–Valila teed Mäeküla–Koeru maanteeni; sealt mööda Mäeküla–Koeru maanteed Tammiku teeristini; Tammiku teeristist mööda Tammiku teed Kalitsa–Peetri teeni ning mööda Kalitsa–Peetri teed Järva-Jaani–Peetri maanteeni, jätkudes mööda Järva-Jaani–Peetri maanteed Koeru valla piirini.

§ 4. Lehtse jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Lehtse jahipiirkonna pindala on 11 140 hektarit.

(2) Lehtse jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Lehtse jahipiirkonna piir läheb Patika–Rägavere tee ja Mustjõe ristumiskohast mööda Mustjõge Soodla jõeni, jätkudes mööda Soodla jõge Polügooni sihini ning mööda Polügooni sihti Olevi peakraavini; sealt mööda Olevi peakraavi Muraka kinnistu põhjapiirini, jätkudes mööda Muraka kinnistu põhjapiiri Kaasiko kinnistu põhjapiirini ning mööda Kaasiko kinnistu põhjapiiri Tõõrakõrve kraavini; seejärel mööda Tõõrakõrve kraavi Tapa–Jäneda maanteeni, jätkudes mööda Tapa–Jäneda maanteed Tallinna–Narva raudteeni ning mööda Tallinna–Narva raudteed Tapa–Tartu raudteeni; siis mööda Tapa–Tartu raudteed Pärnu–Rakvere maanteeni; edasi mööda Pärnu–Rakvere maanteed Tapa–Koigi maanteeni; teeristist mööda Tapa–Koigi maanteed Kalevi teeni ning mööda Kalevi teed Tapa linnaku kinnistu idapiirini; siitpeale mööda Tapa linnaku kinnistu ida- ja lõunapiiri Loobu metskonna kvartali SM213 läänesihini, jätkudes mööda Loobu metskonna kvartali SM213 läänesihti Rava metskonna kvartali RA162 kirdesihini ning mööda kvartalite RA162 ja RA163 kirdesihti kvartali RA163 idasihini; seejärel mööda kvartalite RA163, RA166 ja RA168 idasihti kvartali RA168 lõunasihini; sealt mööda Rava metskonna kvartalite RA168 ja RA167 lõunasihti karjääri teeni ning mööda karjääri teed Tapa–Koigi maanteeni; teeristist mööda Tapa–Koigi maanteed Tamsalu–Ambla maanteeni ning mööda Tamsalu–Ambla maanteed põlluvaheteeni Kungla talu juures, jätkudes mööda põlluvaheteed Tapa ja Ambla valla vahelise piirini; siitpeale mööda Tapa ja Ambla valla vahelist piiri Kuru maanteeni ning mööda Kuru maanteed põlluvaheteeni, jätkudes mööda põlluvaheteed Tapa ja Ambla valla vahelise piirini; edasi mööda Tapa ja Ambla valla vahelist piiri Pärnu–Rakvere maanteeni; sealt mööda Pärnu–Rakvere maanteed Ambla–Käravete maanteeni; teeristist mööda Ambla–Käravete maanteed Sipelga teeristini ning mööda Sipelga surnuaia teed Käravete–Lehtse maanteeni, ületades maantee ning jätkudes mööda Lambalauda teed kõrgepingeliini trassini; siitpeale mööda kõrgepingeliini trassi Rava metskonna kvartali RA152 idasihini, jätkudes mööda Rava metskonna kvartalite RA152 ja RA151 idasihti kvartali RA151 kirdenurka Laudika teeni; sealt mööda Laudika teed Rägavereni ning Rägaverest mööda Rägavere–
Patika teed Mustjõe jõeni.

§ 5. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja

Ambla, Järva-Jaani ja Koeru jahipiirkonna kasutusõiguse loa annab Järvamaa Keskkonnateenistus ning Lehtse jahipiirkonna kasutusõiguse loa annab Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus.

§ 6. Rakendussäte

(1) Keskkonnaministri 30. juuli 2002. a määrus nr 48 «Järva maakonna rendijahipiirkondade moodustamine» (RTL 2002, 90, 1403; 2006, 47, 843) § 1 punktid 2, 8 ja 12 ning § 2 punktid 2, 8 ja 12 tunnistatakse kehtetuks.

(2) Keskkonnaministri 31. mai 2006. a määruse nr 36 «Anna, Jäneda, Kõrvemaa, Lehtse ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» (RTL 2006, 47, 843) § 4 ja § 6 Lehtse jahipiirkonna osas tunnistatakse kehtetuks.

1 Ambla, Järva-Jaani ja Koeru jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 30. juuli 2002. a määrusega nr 48 «Järva maakonna rendijahipiirkondade moodustamine» moodustatud Ambla, Järva-Jaani ja Koeru rendijahipiirkonna baasil ning Lehtse jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 31. mai 2006. a määrusega nr 36 «Anna, Jäneda, Kõrvemaa, Lehtse ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» moodustatud Lehtse jahipiirkonna baasil.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json