Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 “Kolmandale isikule “Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 40, 292

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 “Kolmandale isikule “Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord” muutmine

Vastu võetud 31.05.2007 nr 168

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 66 lõike 5 ja § 69 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruses nr 157 «Kolmandale isikule «Maksukorralduse seaduses» sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord» (RT I 2002, 42, 270; 2005, 35, 275) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Mootorsõidukiga maksuhalduri juurde ja sealt tagasi sõidu kulud hüvitatakse Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 «Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad» §-s 5 sätestatud määras, võttes aluseks asustusüksuste vahelise kauguse kilomeetrites.»;

2) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Majutuskulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel, kuid mitte üle Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määruse nr 453 «Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord» § 13 punktis 2 sätestatud määra.»;

3) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister
rahandusministri ülesannetes Jüri PIHL

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json