Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 47, 841

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Vastu võetud 01.06.2007 nr 50

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 39 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 «Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend» (RTL 2002, 9, 89; 2005, 85, 1270) § 531 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määruse nr 59 «Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. a määruse nr 97 «Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olnud asutuste ja organisatsioonide nende ametikohtade loetelu, kus töötatud aeg arvatakse avaliku teenistuse staaži hulka» muutmine» § 1 punktides 2 ja 3 nimetatud ametikohtadel töötamisel «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel pensionide ümberarvutamisel, arvutatakse pension ümber tagasiulatuvalt «Avaliku teenistuse seaduse» § 182 lõike 3 jõustumisest juhul, kui avaldus koos dokumentidega on esitatud hiljemalt 30. septembril 2008. a. Avalduse ja dokumentide hilisemal esitamisel arvutatakse pension ümber avalduse esitamise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.».

§ 2. Määrus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json