Teksti suurus:

Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 40, 286

Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus

Vastu võetud 30.05.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. juuni 2007. a otsusega nr 151

Riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2007, 24, 127) § 61 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:

« (16) 2007. aasta 1. juulil tõstetakse pensioni baasosa 250 krooni ja rahvapensioni määra 150 krooni võrra.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json