Teksti suurus:

Jaekaubandusettevõttes loomse toidu töötlemise ja selle turustamise hügieeninõuded

Jaekaubandusettevõttes loomse toidu töötlemise ja selle turustamise hügieeninõuded - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 111

Jaekaubandusettevõttes loomse toidu töötlemise ja selle turustamise hügieeninõuded

Vastu võetud 15.06.2006 nr 75
RTL 2006, 49, 901
jõustumine 01.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.06.2007RTL 2007, 47, 83701.07.2007
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 26 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04. 2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 5 punkti c alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määruses kehtestatakse jaekaubandusettevõttes sellise loomse toidu töötlemise hügieeninõuded, mis on mõeldud müümiseks või muul viisil tasu eest või tasuta üleandmiseks (edaspidi turustamine) teisele jaekaubandusettevõtjale, sealhulgas toitlustusettevõtjale, kes turustab selle oma jaekaubandusettevõttest, sealhulgas toitlustusettevõttest, tarbijale, või mis on mõeldud viimiseks samale ettevõtjale kuuluvasse teise jaekaubandusettevõttesse, sealhulgas toitlustusettevõttesse, kust see loomne toit turustatakse tarbijale.

  (2) Loomse toidu töötlemine selle määruse tähenduses on mis tahes algset toodet muutev tegevus, nagu näiteks lõikamine, peenestamine, soolamine, kuumutamine, suitsutamine, laagerdamine, kuivatamine, marineerimine, maitsestamine, ekstraheerimine või nende protsesside kombinatsioon.

§ 2.  Hakkliha ja hakklihast lihavalmistised

  (1) Jaekaubandusettevõttes liha töötlemise tulemusena saadud hakkliha ja hakklihast lihavalmistisi on keelatud turustada teisele jaekaubandusettevõtjale, välja arvatud toitlustusettevõtjale, kes turustab nimetatud tooted kohalikust toitlustusettevõttest kuumtöödelduna tarbijale, ning on keelatud viia samale ettevõtjale kuuluvale teise jaekaubandusettevõttesse, välja arvatud kohalikku toitlustusettevõttesse, kust nimetatud tooted turustatakse üksnes kuumtöödelduna tarbijale.

  (2) Kohalik toitlustusettevõte on selle jaekaubandusettevõttega, kust turustatakse hakkliha või hakklihast lihavalmistisi, samas maakonnas asuv toitlustusettevõte, sealhulgas ettevõte või asutus, nagu näiteks kool või lasteaed, kus tegeletakse muu hulgas ka toitlustamisega. Põllumajandus- ja Toiduameti nõusolekul võib kohalikuks toitlusettevõtteks olla ka naabermaakonnas asuv toitlustusettevõte.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Hakkliha ja hakklihast lihavalmistised turustatakse lõikes 1 nimetatud toitlustusettevõtjale või viiakse lõikes 1 nimetatud kohalikku toitlustusettevõttesse Põllumajandus- ja Toiduameti nõusolekul.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Jaekaubandusettevõttes töödeldakse, säilitatakse ja veetakse hakkliha ja hakklihast lihavalmistisi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 226 25.06. 2004, lk 3–21) lisa II ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 lisa III jao V peatüki III lõike 2 punkti c alapunkti i nõuete kohaselt.

§ 3.  Värske liha

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa II nõudeid kohaldatakse jaekaubandusettevõttes, kus:
  1) töödeldakse värsket liha lõpptoodanguks kuni 1000 kg nädalas ja kus teise jaekaubandusettevõttesse viidava värske liha, hakkliha, lihavalmististe ja lihatoodete kogus ei ületa kokku 50% nädalas töödeldud värske liha üldkogusest;
  2) töödeldakse värsket liha lõpptoodanguks 1000–5000 kg nädalas ja kus teise jaekaubandusettevõttesse viidava värske liha, hakkliha, lihavalmististe ja lihatoodete kogus ei ületa kokku 25% nädalas töödeldud värske liha üldkogusest.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 asjakohaseid nõudeid kohaldatakse jaekaubandusettevõttes, kus:
  1) töödeldakse värsket liha lõpptoodanguks kuni 1000 kg nädalas ja kus teise jaekaubandusettevõttesse viidava värske liha, hakkliha, lihavalmististe ja lihatoodete kogus ületab kokku 50% nädalas töödeldud värske liha üldkogusest;
  2) töödeldakse värsket liha lõpptoodanguks 1000–5000 kg nädalas ja kus teise jaekaubandusettevõttesse viidava värske liha, hakkliha, lihavalmististe ja lihatoodete kogus ületab kokku 25% nädalas töödeldud värske liha üldkogusest.

§ 4.  Muu loomne toit

  (1) Jaekaubandusettevõttes, kus töödeldakse muud loomset toitu, nagu näiteks kala, joogipiim ja munad, lõpptoodanguks kokku kuni 3000 kg nädalas ja kus teise jaekaubandusettevõttesse viidava loomse toidu kogus ei ületa 25% nädalas töödeldud loomse toidu üldkogusest, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa II nõudeid.

  (2) Jaekaubandusettevõttes, kus töödeldakse muud loomset toitu, nagu näiteks kala, joogipiim ja munad, lõpptoodanguks üle 3000 kg nädalas ja kus teise jaekaubandusettevõttesse viidava loomse toidu kogus ületab 25% nädalas töödeldud loomse toidu üldkogusest, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 asjakohaseid nõudeid.

§ 5.  Rakendussätted

  (1) Jaekaubandusettevõttes, kus töödeldakse värsket liha lõpptoodanguks kuni 10000 kg nädalas ja kus teise jaekaubandusettevõttesse viidava värske liha, hakkliha, lihavalmististe ja lihatoodete kogus ületab 25% nädalas töödeldud värske liha üldkogusest, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa II nõudeid kuni 1. jaanuarini 2007. a.

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2006. a.

/otsingu_soovitused.json