Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2001. a määruse nr 218 "Euroopa Liidu liikmesriigis täieõigusliku advokaadina tegutsemise õigust andvate kutsenimetuste loetelu kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 40, 295

Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2001. a määruse nr 218 "Euroopa Liidu liikmesriigis täieõigusliku advokaadina tegutsemise õigust andvate kutsenimetuste loetelu kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 07.06.2007 nr 171

Määrus kehtestatakse «Advokatuuriseaduse» § 65 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2001. a määruses nr 218 «Euroopa Liidu liikmesriigis täieõigusliku advokaadina tegutsemise õigust andvate kutsenimetuste loetelu kehtestamine» (RT I 2001, 59, 362) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses täiendatakse loetelu pärast sõnu «Belgia Kuningriigis: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt» sõnadega «Bulgaaria Vabariigis: Адвокат, Eesti Vabariigis: Vandeadvokaat», pärast sõnu «Kreeka Vabariigis: Δτκηγόρος» sõnadega «Küprose Vabariigis: Δτκηγόρος, Leedu Vabariigis: Advokatas», pärast sõnu «Luksemburgi Suurhertsogiriigis: Avocat» sõnadega «Läti Vabariigis: Zvērināts advokāts, Malta Vabariigis: Avukat/Prokuratur Legali, Poola Vabariigis: Adwokat/Radca prawny», pärast sõnu «Rootsi Kuningriigis: Advokat» sõnadega «Rumeenias: Avocat», pärast sõnu «Saksamaa Liitvabariigis: Rechtsanwalt» sõnadega «Slovaki Vabariigis: Advokįt/Komerčnż prįvnik, Sloveenia Vabariigis: Odvetnik/Odvetnica», pärast sõnu «Taani Kuningriigis: Advokat» sõnadega «Tšehhi Vabariigis: Advokįt, Ungari Vabariigis: Ügyvéd»;

2) määrusele lisatakse normitehniline märkus sõnastuses:

«1 Nõukogu direktiiv 77/249/EMÜ õigusteenuste osutamise vabaduse tulemuslikuma elluviimise kohta (EÜT L 78, 26.03.1977, lk 17–18) ja nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237)».

Peaminister Andrus ANSIP

Justiitsminister Rein LANG

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json