Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 “Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 41, 298

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 “Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Vastu võetud 07.06.2007 nr 173

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas § 44 lõigetega 5, 6 ja 8.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruses nr 308 «Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75» (RT I 2002, 79, 474; 2006, 13, 96) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas § 44 lõigetega 5, 6 ja 8.»;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:

« 25) organite ja luuüdi siirdamise järgne seisund (T86, Z94);»;

3) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 27 järgmises sõnastuses:

« 27) pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (I27.0).»;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 41 sõnastatakse järgmiselt:

« 41) kontratseptiiv- ehk eostumisvastane käitlus sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral (Z30);».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json