Teksti suurus:

Lennuettevõtja poolt piirivalvele reisijate andmete edastamise kord ja vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RTL 2007, 48, 867

Lennuettevõtja poolt piirivalvele reisijate andmete edastamise kord ja vorm

Vastu võetud 07.06.2007 nr 36

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 93 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ühistransporditeenust osutavate lennuettevõtjate poolt piirivalvele üle Euroopa Liidu välispiiri toimetatavate reisijate andmete edastamise kord ja vorm.

§ 2.  Lennuettevõtja poolt piirivalvele reisijate andmete edastamise kord

  (1) Lennuettevõtja edastab reisijate andmed elektrooniliselt Eestis asuva sihtlennujaama piiripunkti:
  1) luues piirivalvele juurdepääsu lennuettevõtja serveris olevatele andmetele või
  2) veebirakenduse kaudu.

  (2) Erakorralistest asjaoludest tulenevalt lõikes 1 nimetatud meetodite kasutamise võimatuse puhul edastatakse andmed muul asjakohasel viisil.

  (3) Lennuettevõtja sõlmib piirivalveasutusega vastavasisulise kokkuleppe selle kohta, millist lõikes 1 nimetatud elektroonilist kanalit kasutatakse ning millisel kontaktaadressil edastatakse andmed erakorralisel juhul.

§ 3.  Lennuettevõtja poolt piirivalvele reisijate andmete edastamise vorm

  Lennuettevõtja edastab piirivalvele «Riigipiiri seaduse» § 93 lõikes 1 nimetatud reisijate andmed CSV (comma separated) tekstifailina määruse lisas toodud vormis. Lennuettevõtja esitab andmed selliselt, et kõigepealt andmed lennuettevõtja kohta ja seejärel iga lennureisija kohta.

§ 4.  Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Minister Jüri PIHL


Kantsler Märt KRAFT


Siseministri 7. juuni 2007. a määruse nr 36 «Lennuettevõtja poolt piirivalvele reisijate andmete edastamise kord ja vorm»
lisa


LENNUETTEVÕTJA POOLT PIIRIVALVELE ESITATAVA LENNUREISIJATE ANDMETE NIMEKIRJA VORM


1$ Nimekirja esitanud ettevõtte nimi
2$ Nimekirja esitanud ettevõtte registreerimisnumber
3$ Nimekirja esitanud ettevõtte registreerimisriigi kolmetäheline lühend vastavalt ISO-3166 standardile
4$ Nimekirja esitanud ettevõtte e-posti aadress
5$ Nimekirja esitanud ettevõtte telefoni number
6$ Nimekirja esitanud ettevõtte postiaadress
7$ – Ei kasutata
8$ – Ei kasutata
9$ Lennureisi Eestisse sisenemise kuupäev ja planeeritud maandumise kellaaeg kujul: pp.kk.aa tt:mm
10$ Lennureisi Eestisse sisenemise piiripunkt
11$ Lennureisi Eestisse saabumisel lähtekoht
1$ Lennu number
2$ – Ei kasutata
3$ Lennureisi reisijate koguarv
1# Isiku järjekorranumber nimekirjas
2# Isiku perekonnanimi (perekonnanimed)
3# Isiku eesnimi (eesnimed)
4# Isiku sünniaeg kujul pp.kk.aaaa
5# Isiku kodakondsusriigi kolmetäheline lühend vastavalt ISO-3166 standardile
6# Isiku dokumendi liik, vt klassifikaatorit
7# Isiku dokumendi number
8# Isiku dokumendi riigi kolmetäheline lühend vastavalt ISO-3166 standardile
9# Isiku sugu, M – mees, N või F – naine
1# Isiku järjekorranumber nimekirjas
2# Isiku perekonnanimi (perekonnanimed)
3# Isiku eesnimi (eesnimed)
4# Isiku sünniaeg kujul pp.kk.aaaa
5# Isiku kodakondsusriigi kolmetäheline lühend vastavalt ISO-3166 standardile

/otsingu_soovitused.json