Teksti suurus:

Põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määruse nr 67 "Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 49, 897

Põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määruse nr 67 "Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr" muutmine

Vastu võetud 13.06.2007 nr 90

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 24 lõike 3 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999, millega kehtestatakse piima- ja piimatooteturu ühine korraldus (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 48–72), artikli 14 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määruse nr 67 «Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr» (RTL 2005, 70, 975; 2006, 53, 972) §-s 1 asendatakse sõnad «3 krooni ja 55 senti» sõnadega «3 krooni ja 61 senti».

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json