Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2000. a määruse nr 382 “Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 41, 300

Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2000. a määruse nr 382 “Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 14.06.2007 nr 175

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 43 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2000. a määruse nr 382 «Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord» (RT I 2000, 89, 582; 2003, 30, 186) § 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Täistööajaga ajatööl töötava kinnipeetava töötasu alammäär vangla pakutaval tööl on 1800 krooni kuus.».

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister
justiitsministri ülesannetes Maret MARIPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json