Teksti suurus:

Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.11.2007
Avaldamismärge:

Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

Vastu võetud 15.06.2005 nr 67
RTL 2005, 70, 975
jõustumine 01.07.2005

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.12.2005 nr 123 (RTL 2005, 123, 1953) 1.01.2006

30.06.2006 nr 79 (RTL 2006, 53, 972) 10.07.2006

13.06.2007 nr 90 (RTL 2007, 49, 897) 1.07.2007

Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 24 lõike 3 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999, millega kehtestatakse piima- ja piimatooteturu ühine korraldus (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 48–72), artikli 14 lõike 2 alusel.

[RTL 2005, 123, 1953 – jõust. 1.01.2006]

§ 1. Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ, milles sätestatakse nõukogu määruse 1255/1999/EÜ rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37–42), artiklis 4 nimetatud toetusmäärale makstakse lisaks riigieelarve vahenditest piima või piimatoodete maksumuse piires 3 krooni ja 61 senti ühe liitri toote kohta.

[RTL 2007, 49, 897 – jõust. 1.07.2007]

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

/otsingu_soovitused.json