Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 52, 951

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.06.2007 nr 108

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 17 lõike 9, § 26 lõike 4, § 27 lõike 7, § 28 lõike 4, § 29 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrust nr 38 «Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded1» (RTL 2006, 30, 529) muudetakse järgmiselt:

1) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.072002, lk 33–59), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165,03.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ning määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23» tekstiga «ning komisjoni direktiiviga 2006/124/EÜ (ELT L 339, 06.12.2006, lk 12–15)» ning pärast teksti «EL Komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 11–13)» tekstiga «, muudetud komisjoni direktiiviga 2006/127/EÜ (ELT L 343, 08.12.2006, lk 82–84)»;

2) lisa osad «Köögiviljad» ja «Eestis sordilehte võetavad taimeliigid» sõnastatakse järgmiselt:

«KÖÖGIVILJAD

75 1 Allium cepa L. harilik sibul
76 1.1 Aggregatum-rühm pesasibul
77 1.2 Cepa-rühm harilik sibul, värtensibul
78 2 Allium fistulosum L. talisibul
79 3 Allium porrum L. porrulauk
80 4 Allium sativum L. küüslauk
81 5 Allium schoenoprasum L. murulauk
82 6 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. aed-harakputk
83 7 Apium graveolens L. aedseller
84 7.1   aedseller
85 7.2   juurseller
86 8 Asparagus officinalis L. spargel
87 9 Beta vulgaris L. harilik peet
88 9.1   punapeet, sh peet Cheltenham
89 9.2   lehtpeet e mangold
90 10 Brassica oleracea L. kapsas
91 10.1   kähar lehtkapsas
92 10.2   lillkapsas
93 10.3   roheline spargelkapsas
94 10.4   rooskapsas
95 10.5   kähar peakapsas
96 10.6   valge peakapsas
97 10.7   punane peakapsas
98 10.8   nuikapsas
99 11 Brassica rapa L. naeris
100 11.1   pekingi lehtnaeris
101 11.2   naeris
102 12 Capsicum annuum L. harilik paprika
103 13 Cichorium endivia L. endiiviasigur
104 13.1   kähar endiiviasigur
105 13.2   sile endiiviasigur e eskariool
106 14 Cichorium intybus L. harilik sigur
107 14.1   salatsigur
108 14.2   punasigur või itaalia sigur
109 14.3   tööstuslik sigur
110 15 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai harilik arbuus
111 16 Cucumis melo L. melon
112 17 Cucumis sativus L. harilik kurk
113 17.1   harilik kurk
114 17.2   kornišon
115 18 Cucurbita maxima Duchesne suureviljaline kõrvits
116 19 Cucurbita pepo L. harilik kõrvits
117 20 Cynara cardunculus L. harilik artišokk
118 20.1   harilik artišokk
119 20.2   hispaania artišokk e kardi
120 21 Daucus carota L. aedporgand
121 22 Foeniculum vulgare Mill. harilik apteegitill
122 23 Lactuca sativa L. aedsalat
123 24 Lycopersicon esculentum Mill. harilik tomat
124 25 Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill aedpetersell
125 26 Phaseolus coccineus L. õisuba
126 27 Phaseolus vulgaris L. harilik aeduba
127 27.1   põõsasuba
128 27.2   lattuba
129 28 Pisum sativum L. (partim) aedhernes
130 28.1   kortsteraline hernes
131 28.2   siledateraline hernes
132 28.3   suhkruhernes
133 29 Raphanus sativus L. aedrõigas
134 29.1   redis
135 29.2   must rõigas
136 30 Rheum rhabarbarum L. kurdlehine rabarber
137 31 Scorzonera hispanica L. aed-mustjuur
138 32 Solanum melongena L. baklažaan
139 33 Spinacia oleracea L. aedspinat
140 34 Valerianella locusta (L.) Laterr. põldkännak
141 35 Vicia faba L. (partim) põlduba
142 36 Zea mays L. (partim) mais
143 36.1   suhkrumais
144 36.2   lõhenev mais
    EESTIS SORDILEHTE VÕETAVAD TAIMELIIGID  
145   Bromus inermis Leyss. ohtetu luste
146   Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. luht-kastevars
147   Fagopyrum esculentum Moench tatar
148   Galega orientalis L. ida-kitsehernes
149   Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. sale haguhein
150   Melilotus alba L. valge mesikas
151   Phalaris arundinacea L. päideroog».

§ 2. Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määrust nr 51 «Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 36, 628; 63, 1142) muudetakse järgmiselt:

1) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 nõukogu direktiiv 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne, turustamise kohta (ELT L 157, 10.06.1992, lk 1–9), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.7.2003, lk 23–28), 2006/124/EÜ (ELT L 339, 6.12.2006, lk 12–15) ning nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35); komisjoni direktiiv 93/61/EMÜ, milles sätestatakse loetelu tingimuste kohta, millele peab nõukogu direktiivi 92/33/EMÜ kohaselt vastama köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal, välja arvatud seeme (EÜT L 250, 7.10.1993, lk 19–28); komisjoni direktiiv 93/62/EMÜ, millega kehtestatakse tarnijate ja ettevõtete järelevalve ja kontrolli rakendusmeetmed vastavalt nõukogu direktiivile 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (EÜT L 250, 7.10.1993, lk 29–30).»;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) Allium cepa L. – harilik sibul ja värtensibul (Cepa-rühm) ning pesasibul (Aggregatum-rühm);
2) Allium fistulosum L. – talisibul;
3) Allium porrum L. – porrulauk;
4) Allium sativum L. – küüslauk;
5) Allium schoenoprasum L. – murulauk;
6) Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – aed-harakputk;
7) Apium graveolens L. – aedseller ja juurseller;
8) Asparagus officinalis L. – spargel;
9) Beta vulgaris L. – punapeet, sealhulgas peet Cheltenham, ja lehtpeet;
10) Brassica oleracea L. – kähar lehtkapsas, lillkapsas, roheline spargelkapsas, rooskapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas, punane peakapsas ja nuikapsas;
11) Brassica rapa L. – pekingi lehtnaeris ja naeris;
12) Capsicum annuum L. – harilik paprika;
13) Cichorium endivia L. – kähar endiiviasigur ja sile endiiviasigur ehk eskariool;
14) Cichorium intybus L. – salatsigur, punasigur või itaalia sigur, tööstuslik sigur;
15) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – harilik arbuus;
16) Cucumis melo L. – melon;
17) Cucumis sativus L. – harilik kurk ja kornišon;
18) Cucurbita maxima Duchesne – suureviljaline kõrvits;
19) Cucurbita pepo L. – harilik kõrvits;
20) Cynara cardunculus L. – harilik artišokk ja hispaania artišokk ehk kardi;
21) Daucus carota L. – aedporgand;
22) Foeniculum vulgare Mill. – harilik apteegitill;
23) Lactuca sativa L. – aedsalat;
24) Lycopersicon esculentum Mill. – harilik tomat;
25) Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – aedpetersell;
26) Phaseolus coccineus L. – õisuba;
27) Phaseolus vulgaris L. – põõsasuba ja lattuba;
28) Pisum sativum L. (partim) – kortsteraline hernes, siledateraline hernes ja suhkruhernes;
29) Raphanus sativus L. – redis ja must rõigas;
30) Rheum rhabarbarum L. – kurdlehine rabarber;
31) Scorzonera hispanica L. – aed-mustjuur;
32) Solanum melongena L. – baklažaan;
33) Spinacia oleracea L. – aedspinat;
34) Valerianella locusta (L.) Laterr. – põldkännak;
35) Vicia faba L. (partim) – põlduba;
36) Zea mays L. (partim) – suhkrumais ja lõhenev mais.»;

3) lisa esimene veerg «Köögiviljakultuuride liigid» sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Allium cepa L.– pesasibul (Aggregatum-rühm);
2. Allium cepa L. – harilik sibul ja värtensibul (Cepa-rühm);
3. Allium fistulosum L. – talisibul;
4. Allium porrum L. – porrulauk;
5. Allium sativum L. – küüslauk;
6. Apium graveolens L. – aedseller ja juurseller;
7. Asparagus officinalis L. – spargel;
8. Beta vulgaris L. – punapeet, sealhulgas peet Cheltenham, ja lehtpeet;
9. Brassica oleracea L. – kähar lehtkapsas, lillkapsas, roheline spargelkapsas, rooskapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas, punane peakapsas ja nuikapsas;
10. Brassica rapa L. – pekingi lehtnaeris ja naeris;
11. Capsicum annuum L. – harilik paprika;
12. Cichorium endivia L. – kähar endiiviasigur ja sile endiiviasigur ehk eskariool;
13. Cichorium intybus L. – salatsigur, punasigur või itaalia sigur, tööstuslik sigur;
14. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – harilik arbuus;
15. Cucumis melo L. – melon;
16. Cucumis sativus L. – harilik kurk ja kornišon;
17. Cucurbita maxima Duchesne – suureviljaline kõrvits;
18. Cucurbita pepo L. – harilik kõrvits;
19. Cynara cardunculus L. – harilik artišokk ja hispaania artišokk ehk kardi;
20. Foeniculum vulgare Mill. – harilik apteegitill;
21. Lactuca sativa L. – aedsalat;
22. Lycopersicon esculentum Mill. – harilik tomat;
23. Rheum rhabarbarum L. – kurdlehine rabarber;
24. Solanum melongena L. – baklažaan».

§ 3. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 «Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 41, 734; 2007, 24, 429) muudetakse järgmiselt:

1) määruse kogu tekstis asendatakse sõnad «(Cichorium intybus L. (partim))» sõnadega «(Cichorium intybus L.)»;

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast sõnu «nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 33–59), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33)» sõnadega «, määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23), komisjoni direktiiviga 2006/124/EÜ (ELT L 339, 06.12.2006, lk 12–15)»;

3) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Köögiviljakultuuride liikide loetelu

Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste köögiviljakultuuride liikide suhtes:
1) Allium cepa L. – harilik sibul; peassibul;
2) Allium cepa L.var. Aggregatum – pesasibul;
3) Allium cepa L.var. Cepa – harilik sibul, värtensibul;
4) Allium fistulosum L. – talisibul;
5) Allium porrum L. – porrulauk;
6) Allium sativum L. – küüslauk;
7) Allium schoenoprasum L. – murulauk;
8) Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – aed-harakputk;
9) Apium graveolens L. – seller, juurseller;
10) Asparagus officinalis L. – spargel;
11) Beta vulgaris L. – punapeet, sealhulgas peet Cheltenham, lehtpeet;
12) Brassica oleracea L. – roheline spargelkapsas, lillkapsas, kähar lehtkapsas, rooskapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas, punane peakapsas, nuikapsas;
13) Brassica rapa L. – pekingi lehtnaeris, naeris;
14) Capsicum annuum L. – harilik paprika;
15) Cichorium endivia L. – kähar endiiviasigur, sile endiiviasigur e eskariool;
16) Cichorium intybus L. – salatsigur, punasigur või itaalia sigur, tööstuslik sigur;
17) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – harilik arbuus;
18) Cucumis melo L. – melon;
19) Cucumis sativus L. – harilik kurk, kornišon;
20) Cucurbita maxima Duchesne – suureviljaline kõrvits;
21) Cucurbita pepo L. – harilik kõrvits;
22) Cynara cardunculus L. – harilik artišokk, hispaania artišokk e kardi;
23) Daucus carota L. – aedporgand;
24) Foeniculum vulgare Mill. – harilik apteegitill;
25) Lactuca sativa L. – aedsalat;
26) Lycopersicon esculentum Mill. – harilik tomat;
27) Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – aedpetersell;
28) Phaseolus coccineus L. – õisuba;
29) Phaseolus vulgaris L. – põõsasuba, lattuba;
30) Pisum sativum L. (partim) – kortsteraline hernes, siledateraline hernes, suhkruhernes;
31) Raphanus sativus L. – redis, must rõigas;
32) Rheum rhabarbarum L. – kurdlehine rabarber;
33) Scorzonera hispanica L. – aed-mustjuur;
34) Solanum melongena L. – baklažaan;
35) Spinacia oleracea L. – aedspinat;
36) Valerianella locusta (L.) Laterr. – põldkännak;
37) Vicia faba L. (partim) – põlduba;
38) Zea mays L. (partim) – suhkrumais, lõhenev mais.»;

4) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lõikes 2 sätestatud nõuet standardseemne tootja etiketi värvi kohta ei kohaldata lõpptarbijale turustamiseks mõeldud pildiga EL väikepakendi suhtes, mille etiketil ettenähtud teave on trükitud otse pakendile.»;

5) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

6) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4. Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Lisa 1

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json