Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2007. a määruse nr 49 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 42, 309

Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2007. a määruse nr 49 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ muutmine

Vastu võetud 21.06.2007 nr 180

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 30 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2007. a määruse nr 49 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (RT I 2007, 18, 91) § 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha Kood Piirhind kroonides
Pearaha ühe alla 2-aastase kindlustatud isiku kohta 3056 89.70
Pearaha ühe 2- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta 3057 37.80
Pearaha 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta 3058  45.70»

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json