Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 52, 966

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 21.06.2007 nr 313

«Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 1 ja 7 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord ja töökorraldus»:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2007, 2, 44) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) punktist 1 «Tallinn» Ma kuulan teid (registrikood 80010863) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 26. jaanuari 2007. a otsusele nr 7.1-11/74;
2) punktist 1 «Tallinn» Mitmespordiklubi (registrikood 80111914) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 25. jaanuari 2007. a otsusele nr 7.1-11/66;
3) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Halastaja Samariitlane (registrikood 80133169) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. veebruari 2007. a otsusele nr 7.1-11/145;
4) punktist 1 «Tallinn» Rahvajooksu Klubi (registrikood 80086547) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 25. jaanuari 2007. a otsusele nr 7.1-11/65;
5) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Neeme Järvi Fond (registrikood 90006147) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 26. jaanuari 2007. a otsusele nr 7.1-11/75;
6) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Pühavaimu Seek (registrikood 90005277) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 11. detsembri 2006. a otsusele nr 4277;
7) punktist 1 «Tallinn» Tallinna Laste Tugikeskus (registrikood 80036549) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 5. märtsi 2007. a otsusele nr 7.1-11/200;
8) punktist 1 «Tallinn» Tallinna Sparta Käsipalliklubi (registrikood 80153114) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. detsembri 2006. a otsusele nr 4248;
9) punktist 1 «Tallinn» Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor (registrikood 80106706) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. märtsi 2007. a otsusele nr 7.1-11/225;
10) punktist 1 «Tallinn» TTÜ Korvpalliklubi (registrikood 80177787) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 1. märtsi 2007. a otsusele nr 7.1-11/186;
11) punktist 2 «Harju maakond» Kuusalu Koroonaklubi Litter (registrikood 80032764) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. veebruari 2007. a otsusele nr 7.1-11/140;
12) punktist 2 «Harju maakond» Mittetulundusühing Eesti Heategu (registrikood 80188377) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 16. jaanuari 2007. a otsusele nr 7.1-11/35;
13) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Avatud Hariduse Liidu Kohtla-Järve Õppekeskus (registrikood 80045577) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 13. märtsi 2007. a otsusele nr 9-6/2026-1;
14) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Ida-Virumaa Tatari Kultuuri Ühing (registrikood 80054625) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 7. mai 2007. a otsusele nr 9-6/6210;
15) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Spordiklubi Dilan (registrikood 80137440) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 13. märtsi 2007. a otsusele nr 9-6/352-2;
16) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Spordiklubi Fööniks (registrikood 80038324) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 13. märtsi 2007. a otsusele nr 9-6/1822-1;
17) punktist 11 «Pärnu maakond» Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe (registrikood 80203705) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 16. aprilli 2007. a otsusele nr 7.1-11/356;
18) punktist 14 «Tartu maakond» Elva jalgrattaklubi VELORÕÕM (registrikood 80068868) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 27. aprilli 2007. a otsusele nr 7.1-11/232;
19) punktist 14 «Tartu maakond» Elva Perekeskus (registrikood 80093091) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 5. märtsi 2007. a otsusele nr 8-3/944;
20) punktist 14 «Tartu maakond» Endiste Poliitvangide Tartu Ühendus (registrikood 80019522) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 19. aprilli 2007. a otsusele nr 7.1-11/212;
21) punktist 14 «Tartu maakond» Puhkpillisõprade Selts (registrikood 80016081) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 19. aprilli 2007. a otsusele nr 7.1-11/213;
22) punktist 16 «Viljandi maakond» Noorteklubi T-Club (registrikood 80169055) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 21. mai 2007. a otsusele nr 7.1-11/263;
23) punktist 17 «Võru maakond» Sihtasutus Suure Munamäe vaatetorn (registrikood 90007313) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 14. märtsi 2007. a otsusele nr 9-6/4876.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldus jõustub 1. juulil 2007. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json