Teksti suurus:

Maapõueseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 42, 303

Maapõueseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. juuni 2007. a otsusega nr 156

Maapõueseaduse (RT I 2004, 84, 572; 2006, 58, 439) § 34 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 17 nimetatud põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kinnitab Riigikogu.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json