Teksti suurus:

Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Rahvahääletusel vastu võetud
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2007, 43, 313

Välja kuulutanud
Vabariigi President
05.10.2003 otsus nr 447

Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 14.09.2003
RT I 2003, 64, 429
jõustumine 06.01.2004

Eesti rahvas võttis 2003. aasta 14. septembril rahvahääletusel põhiseaduse § 162 alusel Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamiseks vastu järgmise seaduse:

§ 1.   Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu, lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest.

§ 2.   Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

§ 3.   Käesolevat seadust saab muuta ainult rahvahääletusega.

§ 4.   Käesolev seadus jõustub kolm kuud pärast väljakuulutamist.