Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 69 „Jalatsite märgistamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 57, 1020

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 69 „Jalatsite märgistamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 03.07.2007 nr 58

Määrus kehtestatakse «Kaubandustegevuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» § 1 punktiga 3.

Majandus-ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruses nr 69 «Jalatsite märgistamise nõuded» (RTL 2004, 41, 689; 2005, 101, 1549) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/11/EÜ tarbijale müügiks ettenähtud jalatsite peamistes osistes kasutatavate materjalide märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.04.1994, lk 37–41), muudetud nõukogu direktiiviga 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106).»;

2) määruse lisa 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «SK – Vrch» tekstiga «; BG – лицeва чacт; RO – faţă»;

3) määruse lisa 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «SK – Podšivka a stielka» tekstiga «; BG – подплата и стелка; RO – căptuşeală şi acoperiş de branţ»;

4) määruse lisa 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «SK – Podošva» tekstiga «; BG – външно ходило; RO – talpă exterioară»;

5) määruse lisa 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «SK – Useň» tekstiga «; BG – кoжа; RO – piei cu faţă naturală»;

6) määruse lisa 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «SK – Povrstvená useň» tekstiga «; BG – кожа c покритие; RO – piei cu faţă corectată»;

7) määruse lisa 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «SK – Textil» tekstiga «; BG – текстил; RO – textile»;

8) määruse lisa 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu «SK – Iný materiál» tekstiga «; BG – всички други материали; RO – alte materiale».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json