Teksti suurus:

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2007-2016

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 135, 1605

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2007-2016

Vastu võetud 29.06.2007 nr 7

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõigete 1-4, § 22 lõike 1 punkti 364, “Jäätmeseaduse” § 59 lõike 1 ja “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 8 alusel.

§ 1. Arengukava

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2007–2016 võetakse vastu lisatud kujul.

§ 2. Häädemeeste valla jäätmekava

Häädemeeste valla jäätmekava kehtestatakse Häädemeeste valla arengukava osana valdkonnapõhise arengukavana lisatud kujul.

§ 3. Häädemeeste valla sotsiaalhoolekande arengukava

Häädemeeste valla sotsiaalhoolekande arengukava kehtestatakse Häädemeeste valla arengukava osana valdkonnapõhise arengukavana lisatud kujul.

§ 4. Rakendussätted

(1) Häädemeeste Vallavolikogu 28.juuni 2004.a määrus nr 14 “Häädemeeste valla 2004–2010 aasta arengukava vastuvõtmine” (KO 2004, 196, 1824; 2004, 216, 1943; 2006, 98, 1211) ja Häädemeeste Vallavolikogu 14. juuni 2006. a määrus  nr 7 “Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2006-2011 kehtestamine” (KO 2006, 148, 1689)  tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 9. juulil 2007. a.

Volikogu esimees Harri LOORING

Lisa 12856059 Lisa 1

Lisa 12856069 Lisa 2

Lisa 12856060 Lisa 3

Lisa 12856218 Lisa 4

Lisa 12856247 Lisa 5

/otsingu_soovitused.json