Teksti suurus:

Eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu andmete alusel Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse kinnitamine 2008. aastaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 48, 335

Eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu andmete alusel Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse kinnitamine 2008. aastaks

Vastu võetud 26.07.2007 nr 196

Määrus kehtestatakse «Vanemahüvitise seaduse» § 3 lõike 4 alusel.

§ 1. Kinnitada 2006. aasta sotsiaalmaksu andmete alusel Eesti keskmiseks sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruseks 8403 krooni, mis on aluseks 2008. aasta ühe kalendrikuu vanemahüvitise maksimaalse suuruse arvutamisel.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Margus MATT

/otsingu_soovitused.json