Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 "Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 48, 336

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 "Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine" muutmine

Vastu võetud 26.07.2007 nr 197

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõike 1, § 8 lõike 1, § 9 lõike 1, § 10 lõike 1 ja § 11 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» (RT I 2007, 34, 216) § 3 punkti 4, § 4 punkti 5, § 5 punkti 7 ja § 6 punkti 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:
«Rahandusministeerium prioriteetsete suundade «Horisontaalne tehniline abi» ja «Tehniline abi» osas.».

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Siseminister
rahandusministri ülesannetes Jüri PIHL

Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Margus MATT

/otsingu_soovitused.json