Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 "Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord¹" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 64, 1157

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 "Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord¹" muutmine

Vastu võetud 26.07.2007 nr 114

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 96 «Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord» (RTL 2004, 68, 1124; 2006, 70, 1286) muudetakse järgmiselt:

1) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12)» tekstiga «, 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52)»;

2) paragrahvi 2 lõike 4 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «pihlakas (Sorbus L.)» sõnadega «, viinapuu (Vitis L.)».

§ 2. Määrus jõustub 1. novembril 2007.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json