Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 2. novembri 2006. a määruse nr 230 “Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.08.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 50, 345

Vabariigi Valitsuse 2. novembri 2006. a määruse nr 230 “Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise kord” muutmine

Vastu võetud 09.08.2007 nr 206

Määrus kehtestatakse «Erastamisseaduse» § 291 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 2. novembri 2006. a määruse nr 230 «Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise kord» (RT I 2006, 49, 371) § 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Rahandusminister teeb otsuse tähtaja ennistamise või ennistamata jätmise kohta 30 päeva jooksul taotluse laekumise päevast arvates, millest teavitab taotluse esitajat viivitamata. Täiendava uurimise vajadusel võib rahandusminister tähtaega pikendada kuni 6 kuuni, millest teavitab taotluse esitajat. Tähtaja ennistamise korral jätkab avalduse menetlemist Rahandusministeerium.».

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json