Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel II poolaastal 2007

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 67, 1181

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel II poolaastal 2007

Vastu võetud 16.08.2007 nr 52

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4, Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 31 lõike 3, § 43 lõike 3 ja § 44 lõike 3 alusel, arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud valitsustevahelise kalapüügikomisjoni töörühma istungi soovitusi ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekule.

§ 1. Koha alammõõt

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 1. septembrist 31. detsembrini 2007 keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 30 cm või pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 35 cm.

§ 2. Koha kaaspüük

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2007. a lubatud alamõõdulise koha kaaspüük võrgupüügil kuni 30% arvuliselt kohasaagist.

§ 3. Püük põhjanoodaga

Peipsi järvel on keelatud püük põhjanoodaga 1. septembrist 9. septembrini 2007.

§ 4. Nõuded silmasuurusele

Kalapüügil põhjanoodaga on 26. septembrist 15. oktoobrini 2007 keelatud kasutada noodapäras väiksemat silmasuurust kui 70 mm.

§ 5. Püügikeeld

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 16. oktoobrist 31. detsembrini 2007 kutseline kalapüük keelatud.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json