Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 "Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 69, 1223

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 "Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri" muutmine

Vastu võetud 24.08.2007 nr 63

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 28 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 «Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri» (RTL 2005, 30, 422; 123, 1959) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 34 järgmises sõnastuses:

« 34) Sõmera Hooldekodu (Saaremaa).».

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json