Teksti suurus:

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 “Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 73, 1262

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 “Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 03.09.2007 nr 46

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2; 2006, 81, 1506) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Kehtestada laenuintressi alammääraks 5% aastas.».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json