Teksti suurus:

Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad

Keskkonnaminister
määrus

lisa 12863318

Lisa 5

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62

"Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise

ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks

ja toetuse määrad" lisa 5

[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json