Teksti suurus:

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 “Käibedeklaratsiooni vorm” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 73, 1263

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 “Käibedeklaratsiooni vorm” muutmine

Vastu võetud 06.09.2007 nr 47

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 27 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 «Käibedeklaratsiooni vorm» (RTL 2004, 44, 750; 2006, 82, 1513) lisas 1 sätestatud «Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend» asendatakse käesoleva määruse lisas sätestatud «Käibedeklaratsiooni vormi ja täitmise juhendiga».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67
lisa 1
(rahandusministri 6. septembri 2007. a määruse nr 47 sõnastuses)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json