Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 75, 1299

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 20.09.2007 nr 54

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 26 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006 määrust nr 88 «Metsa majandamise eeskiri» (RTL 2007, 2, 16) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 24 lõigete 6, 7 ja 10; § 25 lõigete 3 ja 7; § 26 lõike 3; § 29 lõigete 3, 5 ja 6; § 30 lõigete 3 ja 7; § 31 lõigete 3 ja 4; § 33 punktide 1, 2 ja 3; § 40 lõigete 4–7 ja 11; § 43 lõike 3 alusel.»

2) määruse § 14 «Metsa uuendamine» täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Metsa uuendamise tagatisraha tasumine ei ole kohustuslik lageraie kavandamisel järgmistes metsatüüpides:
1) sinilille kuusikud;
2) jänesekapsa kuusikud;
3) jänesekapsa-mustika kuusikud.»

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json