Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 245 “Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 53, 358

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 245 “Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 20.09.2007 nr 216

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 5 ja § 28 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määrust nr 245 «Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded» (RT I 2004, 57, 408) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 5 ja § 28 lõike 3 alusel.»;

2) lisa tabelis «Imetajad» asendatakse rida «Fennek» järgmise reaga:

Fennek 2 6 4 0,5 m2 0,5 m2 Vajalik kaapimisvõimalus. Vajalik köetav siseruum, kus oleks vähemalt 2 m2 põrandapinda isendi kohta

3) lisa tabelis «Imetajad» asendatakse rida «Kantšill» järgmise reaga:

Kantšill 2 4 2 m2 Loom tuleb eraldada külastajatest klaasiga

4) lisa tabelit «Imetajad» täiendatakse kolme reaga järgmises sõnastuses:

Pärishülged 4 60 10 m2 Basseini sügavus vähemalt 1 m, millele lisandub ca 10% puuri pindalast veeta ala
Kõrvukhülged 4 100 10 m2 Basseini sügavus vähemalt 1,2 m, millele lisandub ca 10% puuri pindalast veeta ala. Soovitatavalt on  üldkasutatava veeta ala kõrval eralduslatrid, mille suurus peab võimaldama vastava liigi isendil vabalt lamada
Morsad ja lonthülged 4 200 10 m2 Basseini sügavus vähemalt 1,8 m, millele lisandub ca 10% puuri pindalast veeta ala. Soovitatavalt on üldkasutatava veeta ala kõrval eralduslatrid, mille suurus peab võimaldama vastava liigi isendil vabalt lamada

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json