Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 75, 1302

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Vastu võetud 24.09.2007 nr 65

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Määruse muutmine 

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007.a määruse nr 33 «Ravimite piirhinnad» (RTL 2007, 26, 464; 52, 956) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Rakendussätted

Määrus jõustub 1. oktoobril 2007. aastal.

Minister Maret MARIPUU

Perepoliitika ja sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 26.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/02064.

Lisa 12865866 Lisa

/otsingu_soovitused.json