Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse § 167 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.10.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 54, 360

Kaitseväeteenistuse seaduse § 167 muutmise seadus

Vastu võetud 19.09.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. oktoobri 2007. a otsusega nr 174

Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167; 2007, 44, 316) § 167 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 167. Asendusteenistusest vabastamisel makstav toetus

(1) Asendusteenistuslasele, kes on läbinud asendusteenistuse või vabastatud asendusteenistusest käesoleva seaduse § 77 lõike 2 punktide 1 ja 3 alusel, makstakse ühekordset toetust, mis arvutatakse tema teenistusest vabastamise kuule eelnenud viimasest Statistikaameti poolt avaldatud kuukeskmisest brutopalgast kalendriaastas kahe nädala ulatuses.»

Riigikogu aseesimees Kristiina OJULAND

/otsingu_soovitused.json