Teksti suurus:

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 „Jahieeskiri“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.10.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 77, 1334

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 „Jahieeskiri“ muutmine

Vastu võetud 09.10.2007 nr 57

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 27 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 «Jahieeskiri» (RTL 2003, 35, 524; 2006, 62, 1130) § 1 lõiget 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (24) Metskitsele võib jahti pidada 1. juunist 31. detsembrini, sellest:
1) sokule varitsus- või hiilimis- või peibutusjahti 1. juunist 30. novembrini ning ajujahti ja jahti taksi või terjeriga 1. oktoobrist 30. novembrini;
2) kitsele või tallele varitsus- või hiilimisjahti 1. septembrist 30. novembrini ning ajujahti ja jahti taksi või terjeriga 1. oktoobrist 30. novembrini;
3) sokule, kitsele või tallele nende tekitatud kahjustuste piikonnas varitsus- või hiilimis- või ajujahti ja jahti taksi või terjeriga 1. detsembrist 31. detsembrini kahjustuste vältimise eesmärgil maakonna keskkonnateenistuse loal.»

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json