Teksti suurus:

Sundeksemplari seaduse rakendamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:

Sundeksemplari seaduse rakendamine

Vastu võetud 19.03.1997 nr 10
RTL 1997, 55, 292
jõustumine 19.04.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2005RTL 2005, 122, 190930.12.2005
05.10.2007RTL 2007, 77, 133620.10.2007

Sundeksemplari seaduse paragrahvi 4 lõike 4 ja paragrahvi 8 lõike 2 alusel määran:

Kinnitada:

1. "Rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni mittesisaldavate trükiste kategooriad" (lisa 1);

2. "Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogule saadetud trükiste sundeksemplaride jaotamise kord" (lisa 2).

Kinnitatud
kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr. 10
lisa 1Rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni mittesisaldavate trükiste kategooriad

1. Trükised, mis ei sisalda rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni, kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:
1) nimekaardid;
2) kutsekaardid, millel puuduvad illustratsioonid;
3) kviitungid jm. raamatupidamise ja asjaajamise blanketid;
4) etenduste jm. ürituste pääsmed, millel puudub kava või illustratsioonid;
5) tunnistuste blanketid;
6) kaubapakendid, -etiketid ja -saatelehed;
7) kaupade ja teenuste sooduspakkumiste reklaamlehed;
8) tekstiil- jm. tooted või esemed, millel on tekst.

2. Punktis 1 nimetatud kategooriatesse kuuluvatest trükistest sundeksemplare ei loovutata.

Kinnitatud
kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr. 10
lisa 2Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogule saadetud trükiste sundeksemplaride jaotamise kord

1. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogule saadetud trükiste sundeksemplarid jaotab alljärgnevalt loetletud raamatukogude esindajate komisjon vastavalt järgmistele ainevaldkondadele:

Eesti Maaülikooli raamatukogu

-

põllumajandusteadused;

Eesti Lastekirjanduse Keskus

-

lastekirjandus;

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu

-

noodid;

Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu

-

eksliibrised, reproduktsioonid;

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi raamatukogu

-

etenduste ja kontsertide kavad.


[RTL 2007, 77, 1336 - jõust. 20.10.2007]

2. Komisjon jaotab trükiste sundeksemplare Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus vähemalt üks kord kuus. Komisjoni kutsub kokku Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu.

/otsingu_soovitused.json