Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1997, 6,

Välisministeeriumi teadaanded

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kätteandmise konventsioon (The Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters – RT II 1996, 1–2, 1), mis on sõlmitud 1965. aasta 15. novembril Haagis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1996. aasta 01. oktoobril.

Alus: Hollandi Välisministeeriumi 7. veebruari 1997. a. teatis.


Sunniviisilise või kohustusliku töö konventsioon (ILO nr. 29) (Convention Concerning Forced or Compulsory Labour – RT II 1995, 45, 201), mis on sõlmitud 1930. aasta 28. juunil Genfis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1997. aasta 07. veebruaril.


Sunniviisilise töö kaotamise konventsioon (ILO nr. 105) (The Abolition of Forced Labour Convention – RT II 1995, 45, 201), mis on sõlmitud 1957. aasta 25. juunil Genfis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1997. aasta 07. veebruaril.


Töötajate esindajatele ettevõttes võimaldatava kaitse ja soodustuste konventsioon (ILO nr. 135) (Convention Concerning Protection and Facilities to be Afforded to Workers' Representatives in the Undertaking – RT II 1995, 45, 201), mis on sõlmitud 1971. aasta 23. juunil Genfis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1997. aasta 07. veebruaril.

Alus: ILO 21. veebruari 1996. a. teatis.


Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsioon (European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – RT II 1996, 36/37, 132), mis on sõlmitud 1987. aasta 26. novembril Strasbourg'is, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1997. aasta 01. märtsil.


Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsioon (Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe – RT II 1996, 36/37, 133), mis on sõlmitud 1985. aasta 03. oktoobril Granadas, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1997. aasta 01. märtsil.

Alus: Euroopa Nõukogu teatis.

Välisminister Toomas Hendrik ILVES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json