Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1997, 17,

Välisministeeriumi teadaanded

Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon (Framework Convention for the Protection of National Minorities — RT II 1996, 40, 154), mis on sõlmitud 1995. aasta 1. veebruaril Strasbourg'is, jõustus Eesti suhtes 1998. aasta 1. veebruaril.
Alus: Euroopa Nõukogu teatis.


Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon «Mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest» (Convention Concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value — RT II 1996, 9/10, 31), mis on sõlmitud 1951. aasta 29. juunil Genfis, jõustus Eesti suhtes 1997. aasta 10. mail.
Alus: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni teatis.


Arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsioon (The European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage — RT II 1996, 36/37, 134), mis on sõlmitud 1992. aasta 16. jaanuaril Vallettas, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1997. aasta 15. mail.
Alus: Euroopa Nõukogu teatis.


Välisminister Toomas Hendrik ILVES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json