Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1997, 27,

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandmise Eruoopa konventsioon (European Convention on Extradition — RT II 1997, 8/9, 38), mis on sõlmitud 1957. aasta 13. detsembril Pariisis, jõustub Eesti suhtes 27. juulil 1997.

Väljaandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (Additional Protocol to European Convention on Extradition — RT II 1997, 8/9, 38), mis on sõlmitud 1975. aasta 15. oktoobril Strasbourg'is, jõustub Eesti suhtes 27. juulil 1997.


Väljaandmise Euroopa konventsiooni teine lisaprotokoll (Second Additional Protocol to European Convention on Extradition — RT II 1997, 8/9, 38), mis on sõlmitud 1978. aasta 17. märtsil Strasbourg'is, jõustub Eesti suhtes 27. juulil 1997.


Kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsioon (European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters — RT II 1997, 7, 36), mis on sõlmitud 1959. aasta 20. aprillil Strasbourg'is, jõustub Eesti suhtes 27. juulil 1997.


Kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters — RT II 1997, 7, 36), mis on sõlmitud 1978. aasta 17. märtsil Strasbourg'is, jõustub Eesti suhtes 27. juulil 1997.


Välisriikide õigusinfo Euroopa konventsioon (European Convention on Information on Foreign Law — RT II 1997, 7, 35), mis on sõlmitud 1968. aasta 07. juunil Londonis, jõustub Eesti suhtes 29. juulil 1997.


Välisriikide õigusinfo Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (Additional Protocol to the European Convention on Information on Foreign Law — RT II 1997, 7, 35), mis on sõlmitud 1978. aasta 15. märtsil Strasbourg'is, jõustub Eesti suhtes 29. juulil 1997.


Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsioon (Convention on the Transfer of Sentenced Persons — RT II 1997, 10, 39), mis on sõlmitud 1983. aasta 21. märtsil Strasbourg'is, jõustub Eesti suhtes 01. augustil 1997.


Kriminaalmenetluse ülevõtmise Euroopa konventsioon (European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters — RT II 1997, 8/9, 37), mis on sõlmitud 1972. aasta 15. mail Strasbourg'is, jõustub Eesti suhtes 29. juulil 1997.


Terrorismi tõkestamise Euroopa konventsioon (European Convention on the Suppression of Terrorism — RT II 1997, 5, 20), mis on sõlmitud 1977. aasta 27. jaanuaril Strasbourg'is, jõustus Eesti suhtes 28. juunil 1997.


Alus: Euroopa Nõukogu teatised.


Välisminister     Toomas Hendrik ILVES

/otsingu_soovitused.json