Teksti suurus:

Kutselise kalapüügi võimalused 2008. aastaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 56, 376

Kutselise kalapüügi võimalused 2008. aastaks

Vastu võetud 22.10.2007 nr 225

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 134 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse 2008. aastaks kutselise kalapüügi võimalused kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel.

§ 2. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv ning agariku väljapüügimaht Läänemerel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel

(1) Harju maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 8
2) avaveemõrd 80
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 61
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 101
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 80
6) nakkevõrk 1559
7) 100 õngekonksuga õngejada 76
8) veonoot 1

(2) Hiiu maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 17
2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 250
3) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 65
4) rivimõrd ehk angerjarüsa 1000
5) nakkevõrk 2198
6) veonoot 3
7) põhjanoot 2
8) 100 õngekonksuga õngejada 200

(3) Hiiu maakonnas on agariku lubatud püügivõimalus kutselisel kalapüügil 2000 tonni.

(4) Ida-Viru maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 30
2) avaveemõrd 30
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 20
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 12
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 5
6) nakkevõrk 658
7) 100 õngekonksuga õngejada 2

(5) Lääne maakonnas, välja arvatud Vormsi saare alalistele elanikele, kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 30
2) avaveemõrd 30
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 85
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 70
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 1890
6) nakkevõrk 2140
7) 100 õngekonksuga õngejada 130

(6) Lääne maakonna Vormsi saare alalistele elanikele on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakkevõrk ja selle piirarvuks on 45.

(7) Lääne-Viru maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 3
2) avaveemõrd 30
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 75
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 29
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 5
6) nakkevõrk 998
7) 100 õngekonksuga õngejada 25

(8) Pärnu maakonnas, välja arvatud Kihnu ja Manilaiu saare alalistele elanikele, kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 152
2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 130
3) ühe kerega ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 301
4) avaveemõrd 482
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 478
6) nakkevõrk 3376
7) 100 õngekonksuga õngejada 339
8) veonoot 8

(9) Pärnu maakonna Kihnu saare alalistele elanikele kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk 537
2) kastmõrd ehk seisevnoot 20
3) avaveemõrd 5
4) ühe kerega ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 12
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 62
6) 100 õngekonksuga õngejada 473
7) veonoot 11

(10) Pärnu maakonna Manilaiu saare alalistele elanikele kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk 102
2) kastmõrd ehk seisevnoot 3
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 1
4) ühe kerega ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 2
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 10
6) 100 õngekonksuga õngejada 33
7) veonoot 1

(11) Saare maakonnas, välja arvatud Ruhnu saare alalistele elanikele, kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) kastmõrd ehk seisevnoot 95
2) avaveemõrd 130
3) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 265
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 197
5) rivimõrd ehk angerjarüsa 1300
6) nakkevõrk 2070
7) tõstevõrk 5
8) põhjanoot 12
9) veo- või pöörinoot 3
10) kaldanoot 2
11) 100 õngekonksuga õngejada 208

(12) Saare maakonna Ruhnu saare alalistele elanikele on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakkevõrk ja selle piirarvuks on 30.

(13) Saare maakonnas on agariku lubatud püügivõimalus kutselisel kalapüügil 2000 tonni.

§ 3. Lubatud püügivahendid ning nende piirarv Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

(1) Ida-Viru maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv Peipsi järvel:

1) ääre- või avaveemõrd 126
2) mõrd tindipüügiks 100
3) nakke- või raamvõrk kaldast kaugemal kui 1 km 850
4) nakkevõrk kaldast kuni 1 km kaugusel 127
5) põhjanoot ehk mutnik 8
6) pöörinoot 1
7) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 1

(2) Jõgeva maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv Peipsi järvel:

1) ääre- või avaveemõrd 135
2) mõrd tindipüügiks 60
3) juhtaiata mõrd 5
4) nakke- või raamvõrk kaldast kaugemal kui 1 km 700
5) nakkevõrk kaldast kuni 1 km kaugusel 233
6) 100 õngekonksuga õngejada 10
7) põhjanoot ehk mutnik 4
8) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 1
9) pöörinoot 1

(3) Põlva maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ning nende piirarv Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel:

1) mõrd tindipüügiks 5
2) mõrd mõrrajadas 261
3) nakke- või raamvõrk Peipsi järvel kaldast kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 m 450
4) nakkevõrk Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kuni 500 m kaugusel 131
5) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 1
6) püüvõrk 13

(4) Tartu maakonnas kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ning nende piirarv Peipsil ja Lämmijärvel:

1) ääre- või avaveemõrd 150
2) mõrd mõrrajadas 229
3) mõrd tindipüügiks 135
4) nakke- või raamvõrk Peipsi järvel kaldast kaugemal kui 1 km ja Lämmijärvel kaldast kaugemal kui 500 m 1000
5) nakkevõrk Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel ja Lämmijärvel kaldast kuni 500 m kaugusel 190
6) põhjanoot ehk mutnik 8
7) püüvõrk 2
8) pöörinoot 1
9) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 2

§ 4. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Võrtsjärvel

Võrtsjärvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) mõrd suu kõrgusega 1 m ja rohkem 324
2) nakkevõrk 320

§ 5. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Harju maakonna siseveekogudel
(1) Kahala järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk 7
2) ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 2

(2) Rummu järvel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakkevõrk ja selle piirarvuks 2.

(3) Männiku karjääris on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakkevõrk ja selle piirarvuks 5.

(4) Soodla Kaunissaare veehoidlas on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakkevõrk ja selle piirarvuks 2.

(5) Kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv Harju maakonna vooluveekogudel on:

1) silmumõrd 45
2) silmutorbik 700

§ 6. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Ida-Viru maakonna siseveekogudel

(1) Narva veehoidlas ja Narva jõe ülemjooksul lubatud kutselise kalapüügi vahendid ja nende piirarv:

1) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 40
2) nakkevõrk 80

(2) Narva jõe alamjooksul on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks silmutorbik ja selle piirarvuks 15 000.

§ 7. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Jõgeva maakonna siseveekogudel

(1) Saadjärvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk 26
2) avaveemõrd 2
3) ääremõrd 13
4) rivimõrd ehk angerjarüsa Mudajõe väljavoolul 1
5) 100 õngekonksuga õngejada 10

(2) Elistvere järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk 2
2) ääremõrd 1

(3) Kuremaa järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk 8
2) ääremõrd 9
3) rivimõrd ehk angerjarüsa Amme jõe väljavoolul 1
4) 100 õngekonksuga õngejada 5

(4) Kaiavere järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk 11
2) avaveemõrd 1
3) ääremõrd 9
4) rivimõrd ehk angerjarüsa Amme jõe väljavoolul 1
5) 100 õngekonksuga õngejada 5

(5) Pikkjärvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakke- või raamvõrk 2
2) ääremõrd 2

(6) Põltsamaa jõel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks nakke- või raamvõrk ja selle piirarvuks 2.

(7) Omedu jõel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ääremõrd 1
2) nakke- või raamvõrk 1

§ 8. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Lääne maakonna siseveekogudel

Lääne maakonna siseveekogudel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) silmutorbik Nõva jõel 50
2) silmutorbik Riguldi jõel 50
3) nakkevõrk Sutlepa merel jääaluseks püügiks 15

§ 9. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Lääne-Viru maakonna siseveekogudel

Lääne-Viru maakonna siseveekogudel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) silmumõrd 17
2) silmutorbik 500

§ 10. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Pärnu maakonna siseveekogudel

(1) Ermistu järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk 12
2) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 5

(2) Lõikes 1 nimetamata Pärnu maakonna siseveekogudel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) silmumõrd 15
2) silmutorbik 2000

§ 11. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Saare maakonna siseveekogudel

(1) Nasva jõel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks jõemõrd ja selle piirarvuks 6.

(2) Mullutu lahel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m ja selle piirarvuks 4.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetamata siseveekogudel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks silmumõrd ja selle piirarvuks 4.

§ 12. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Tartu maakonna siseveekogudel

(1) Suurel Emajõel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd 59
2) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 7
3) avaveemõrd 2
4) nakke- või raamvõrk 11
5) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 9

(2) Ahja jõel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd 6
2) nakke- või raamvõrk 1

(3) Koosa (Liivanina) jõel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks ühe tiivaga mõrd ja selle piirarvuks 8.

(4) Ilmatsalu jõel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks üks ühe tiivaga mõrd.

(5) Kalli ja Kaevandu jõel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd 5
2) nakke- või raamvõrk 3
3) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 1

(6) Karijärvel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks üks nakke- või raamvõrk.

(7) Viisjaagu järvel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks üks nakke- või raamvõrk.

(8) Keeri järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) ühe tiivaga mõrd 4
2) nakke- või raamvõrk 6
3) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m 1
4) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1m 2

§ 13. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Põlva maakonna siseveekogudel

Põlva maakonnas Ahja jõel on lubatud kutselise kalapüügi vahendiks üks kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m.

§ 14. Lubatud püügivahendid ja nende piirarv Võru maakonna siseveekogudel

Vagula järvel kutselisel kalapüügil lubatud püügivahendid ja nende piirarv:

1) nakkevõrk 10
2) ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 6
3) 100 õngekonksuga õngejada 6
4) kaldanoot tiibade kogupikkusega kuni 50 m või kuurits või liiv 2

§ 15. Rakendussätted

(1) Paragrahvi 2 lõigetes 9 ja 10 toodud Pärnu maakonna Kihnu ja Manilaiu saare alaliste elanike kutselise kalapüügi võimalused jaotatakse «Kalapüügiseaduse» § 16 lõikes 3 sätestatud korras, arvestades ajaloolise püügiõiguse arvutamisel samade taotlejate poolt eelmisel kolmel aastal kalapüügil Läänemerel Pärnu maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel õiguspäraselt omandatud püügivõimalusi.

(2) Paragrahvi 12 lõike 1 punktis 3 toodud avaveemõrra püügivõimalused jaotatakse «Kalapüügiseaduse» § 16 lõikes 3 sätestatud korras, arvestades ajaloolise püügiõiguse arvutamisel samade taotlejate poolt eelmisel kolmel aastal Tartu maakonnas Suurel Emajõel kalapüügil angerja valguspüünismõrraga kaluri kalapüügiloa alusel õiguspäraselt omandatud püügivõimalusi.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json