Teksti suurus:

Kalapüügiseaduse § 13^4 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 57, 377

Kalapüügiseaduse § 13^4 muutmise seadus

Vastu võetud 18.10.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. oktoobri 2007. a otsusega nr 186

§ 1. Kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384; 2006, 60, 444) § 134:

1) lõiget 10 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Kutselisele kalurile, kes on püsiasustusega väikesaare alaline elanik, võib väljastada kalapüügiloa viie või enama nakke- või raamvõrgu kasutamiseks.»;

2) lõikes 11 asendatakse sõnad «lõikes 12» sõnadega «lõigetes 12 ja 13»;

3) täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

« (13) Kutselisele kalurile, kes on püsiasustusega väikesaare alaline elanik, võib väljastada kalapüügiloa viie või enama nakke- või raamvõrgu kasutamiseks.»

§ 2. Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json