Teksti suurus:

Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määruse nr 77 "Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 85, 1433

Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määruse nr 77 "Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu" muutmine

Vastu võetud 02.11.2007 nr 70

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 58 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määruses nr 77 «Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu» (RTL 2005, 69, 967) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmiselt:

«Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237).»;

2) määruse lisa täiendatakse punktidega 29 ja 30 järgmises sõnastuses:

«29. Bulgaaria Vabariik Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Магистър» по «Фармация» с професионална квалификация «Магистър-фармацевт» (proviisori diplom koos magistrikraadiga) Фармацевтичен факултет към Медицински университет (ülikooli farmaatsiateaduskond);  
30. Rumeenia Vabariik Diplomă de licenţă de farmacist
(proviisori diplom)
Universităţi
(ülikool).»
 

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json