Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruse nr 198 “Viisaregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.11.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 59, 383

Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruse nr 198 “Viisaregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 08.11.2007 nr 229

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1026 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1 ja § 34 lõikega 2.

Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruse nr 198 «Viisaregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2007, 49, 337) § 24 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Juurdepääs käesoleva määruse §-des 10–14 sätestatud andmetele ilma andmete muutmise õiguseta on «Julgeolekuasutuste seaduses» ja «Jälitustegevuse seaduses» sätestatud ülesannete täitmiseks Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti teenistujatel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses.».

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Jüri PIHL

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json